Banner Collegium Polonicum

Konferencja z okazji 70-lecia przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Konferencja z okazji 70-lecia przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z udziałem sędzi niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego Susanny Baer, sędziego Trybunału Konstytucyjnego Marka Zubika i sędziego Sądu Najwyższego Andrzeja Wróbla na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaprasza w czwartek, 13 grudnia na polsko-niemiecką konferencję naukową z okazji 70-lecia przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W czterech panelach, które odbędą się w godzinach od 11.00 do 18.00, uczestnicy z Polski i Niemiec będą dyskutować z wybitnymi specjalistami na temat aktualnych wyzwań dla praw człowieka w erze digitalizacji i globalizacji.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. dr hab. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz jego niemiecka odpowiedniczka, sędzia konstytucyjna prof. dr Susanne Baer. O godzinie 13.45 będą referować na temat: „Znaczenie praworządności dla praw podstawowych i praw człowieka” oraz „Ideał i rzeczywistość – refleksje znad Wisły w 70 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Po wykładach odbędzie się wspólna dyskusja o aktualnych wyzwaniach ochrony praw człowieka. Moderatorem panelu będzie sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski. Wśród moderatorów następnych paneli jest także sędzia Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

Konferencja odbędzie się w Sali Senatu (sala 109) w budynku głównym Viadriny, przy ulicy Große Scharrnstraße 59 we Frankfurcie nad Odrą, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Konferencja odbywa się w językach polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym. Rejestracja jest możliwa do dnia 10 grudnia pod adresem: www.hr-studies.net do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji i program konferencji znajdują się na stronie: www.hr-studies.net

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie publikacja pt. „System podstawowych wartości i praw w Polsce i Niemczech”, wydana w grudniu tego roku i licząca ponad 700 stron, nad którą pracowało m.in. liczne grono byłych i obecnych sędziów konstytucyjnych z Polski i z Niemiec. Publikacja zawiera artykuły m.in. prof. dr Jutty Limbach (prezydent Federalnego Sądu Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zmarłej w 2016), prof. dr. Hansa-Jürgena Papiera (prezydenta Federalnego Sądu Konstytucyjnego w stanie spoczynku), prof. dr. hab. Marka Safjana (sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), prof. dr. hab. Andrzeja Zolla (prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) i prof. dr. hab. Andrzeja Rzeplińskiego (prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku).

Program konferencji:

11.30 do 13.00:
70-lecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Dyskusja z prof. dr Beate Rudolf (Dyrektor Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka) i prof. dr. hab. Romanem Wieruszewskim (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) moderowana przez prof. dr Carmen Thiele (Uniwersytet Europejski Viadrina).

13.45 do 15.15:
Aktualne wyzwania ochrony praw człowieka
Wystąpienia i dyskusja z prof. dr Susanne Baer: „Znaczenie praworządności dla praw podstawowych i praw człowieka“ i prof. dr. hab. Markiem Zubikiem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego: „Ideał i rzeczywistość – refleksje znad Wisły w 70 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” moderowana przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego.

15.30 do 16.45:
Związanie prawami podstawowymi i ochrona praw podstawowych w prawie polskim, niemieckim i europejskim
Dyskusja z prof. em. dr. Dirkiem Ehlersem (Uniwersytet Münster) i dr. hab. Maciejem Bernattem (Uniwersytet Warszawski) moderowana przez prof. dr. Stefana Haacka (Uniwersytet Europejski Viadrina).

17.00 do 18.15:
Prawa człowieka, demokracja i digitalizacja w zglobalizowanym świecie
Dyskusja z prof. dr. Jürgenem Neyerem (Uniwersytet Europejski Viadrina) i  Henningiem Glaserem (Dyrektorem w German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, Uniwersytet Bangkok) moderowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Wróbla (Polska Akademia Nauk, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia Sądu Najwyższego).

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Prasy i Promocji
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de