Banner Collegium Polonicum

2019

Informacja prasowa nr 55: Wieczór poezji „Mozart tłumaczenia ukraińskiego” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 54: Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2020 z łączną pulą nagród w wysokości 25.000 euro – Termin zgłoszeń: 20 stycznia 2020 r.


Informacja prasowa nr 53: Wykład "Wprowadzenie do hermeneutyki pamięci" w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 52: Wieczór autorski z Ingą Iwasiów w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 51: Spotkanie z „Autobiografią” w Collegium Polonicum


Informacja prasowa nr 50: "Weekendowy szlak naukowy" w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 49: „Epos (nie)możliwy – ideologiczne i estetyczne aporie dyskursu Ziem Odzyskanych” - wykład dr Kingi Siewior w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 48: Konferencja „Zbigniew Herbert – poeta między kulturami” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 47: X Targi Edukacji i Pracy w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 46: Wernisaż polsko-niemieckiej wystawy „Z biegiem rzeki – Dzieje Żydów nad Odrą”


Informacja prasowa nr 45: Wykład „Mit Ziem Odzyskanych w kontekście postkolonialnym. Przypadek Ziemi Lubuskiej" w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 44: Wystawa „Mecenasie i ciemiężco” – korespondencja Zbigniewa Herberta ze zbiorów Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach


Informacja prasowa nr 43: Wieczór filmowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą


Informacja prasowa nr 42: Energetyczna salsa, pop i rock – Uniwersytet Europejski Viadrina zaprasza na 25. Uniball w Forum Kleista we Frankfurcie nad Odrą


Informacja prasowa nr 41: Dzień Kandydata na UAM


Informacja prasowa nr 40: Nowa siedziba Archiwum Ludzkich Losów w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 39: Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20 w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 38: Polska bez stereotypów – międzynarodowa wystawa fotograficzna „Borderline" na Viadrinie


Informacja prasowa nr 37: Pamięć o wypędzeniach w regionie przygranicznym – Viadrina zaprasza na wystawę o deportacjach obywateli polskich w 1939 r.


Informacja prasowa nr 36: Kraj związkowy Brandenburgia wspiera European New School na Viadrinie kwotą 4,16 mln euro - podpisano dodatkową umowę


Informacja prasowa nr 35: Wystawa „Bitwa pod Kunowicami 1759-2019” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 34: Rada Fundacji Viadriny poparła utworzenie European New School of Digital Studies z siedzibą w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 33: Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maasa i Premiera Brandenburgii Dietmara Woidke w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 32: Dr Krzysztof Wojciechowski oraz dr Ryszard Bodziacki otrzymali wyróżnienie „Człowiek 15-lecia” podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego


Informacja prasowa nr 31: Koncert TEDE podczas studenckiego festynu „Święto Lata” – Uniwersytet Europejski zaprasza 12 czerwca do udziału w Viadrina Day 2019


Informacja prasowa nr 30: Absolutorium 2019 w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 29: Panel dyskusyjny „Polska droga do wolności 1980-1990” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 28: W Collegium Polonicum uczczono 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego


Informacja prasowa nr 27: VIII Edycja Drużynowego Turnieju Językowego „Na miejsca, fertig, go" w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 26: Großmamas Chopin - Chopin babci – spotkanie autorskie z Andreą-Yvonne Müller w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek


Informacja prasowa nr 25: Wystawa fotograficzna „Pomiędzy czasem a przestrzenią. Analogowe spojrzenie na życie codzienne na Ukrainie” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 24: „Milczenie nie było w jej stylu, zawsze demonstrowała swoją postawę i wykazywała się odwagą” – reżyserka Agnieszka Holland została uhonorowana 19. Nagrodą Viadriny Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą


Informacja prasowa nr 23: „Europa w Dwumieście. Porozmawiajmy!” – dyskusja z udziałem znanych polskich i niemieckich posłów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego


Informacja prasowa nr 22: Uwaga media – możliwość przeprowadzenia wywiadu z laureatką Nagrody Viadriny Agnieszką Holland


Informacja prasowa nr 21: 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – Collegium Polonicum świętuje


Informacja prasowa nr 20: Duże zainteresowanie Agnieszką Holland – uroczystość wręczenia Nagrody Viadriny przeniesiona do auli Audimax // Zgłoszenia udziału są znowu możliwe.


Informacja prasowa nr 19: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Collegium Polonicum


Informacja prasowa nr 18: Uwaga media – możliwość przeprowadzenia wywiadu z laureatką Nagrody Viadriny Agnieszką Holland


Informacja prasowa nr 17: Dyskusja z udziałem polskich i niemieckich posłów i kandydatek do Parlamentu Europejskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina


Informacja prasowa nr 16: „Nie możemy zakładać, że pokój i wolność są nam dane na zawsze i nie musimy się o nie starać.“ – Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przypomniały o 15-leciu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej


Informacja prasowa nr 15: 9 maja Agnieszka Holland odbierze 19. Nagrodę Viadriny – zapraszamy na spotkanie z reżyserką i pokaz filmu „Pokot” we Frankfurcie nad Odrą


Informacja prasowa nr 14: Termin dla fotoreporterów: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina upamiętnią 15 lat członkostwa Polski w UE


Informacja prasowa nr 13: Agnieszka Holland laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny – uroczystość wręczenia Nagrody oraz wieczór filmowy z udziałem reżyserki odbędą się 9 maja br.


Informacja prasowa nr 12: Tydzień Otwartych Drzwi w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach


Informacja prasowa nr 11: Międzynarodowa konferencja naukowa „Civil Society Academy” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 10: Pamiętnik intelektualny tłumaczki – Uniwersytet Europejski Viadrina przejmuje część spuścizny Karin Wolff


Informacja prasowa nr 9: Prof. dr Andreas Reckwitz, socjolog z Viadriny otrzymał w Berlinie Nagrodę Leibniza w wysokości 2,5 mln euro


Informacja prasowa nr 8: X Dyktando Słubickie w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 7: Dzień Otwartych Drzwi w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 6: 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego


Informacja prasowa nr 5: „Odczytać nieczytelne” – na Uniwersytecie Europejskim Viadrina powstał podręcznik z zeszytem ćwiczeń do nauki dawnego pisma niemieckiego


Informacja prasowa nr 4: Konferencja naukowa "Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polska-Niemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego" w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 3: Wystawa fotograficzna „15 zdjęć na 15-lecie członkostwa Polski w zjednoczonej Europie” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 2: XIX Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku. Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej” w Collegium Polonicum w Słubicach


Informacja prasowa nr 1: Spotkanie z Przyrodą w Collegium Polonicum w Słubicach