Banner Collegium Polonicum

Konferencja naukowa "Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polska-Niemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego" w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 14 lutego br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja naukowa "Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polska-Niemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego" na temat swobodnego przepływu pracowników. W konferencji wezmą udział polscy, niemieccy i brytyjscy eksperci, a w ramach sesji wykładowych przedstawione zostaną cele regulacji, praktyczne i potencjalne problemy we wdrażaniu nowych przepisów oraz ich konsekwencje dla pracowników i pracodawców – ze szczególnym uwzględnieniem mobilności pracowniczej między Polską a Niemcami.

Mieszkanie w jednym kraju, a praca w drugim – to dla wielu osób żyjących w regionach przygranicznych codzienność. Dziesięć lat po wejściu w życie traktatu lizbońskiego mobilność obywateli Unii Europejskiej wciąż wzrasta. Międzynarodowa działalność gospodarcza oraz wybór miejsca pracy bez względu na granice państwowe nie należą już do sytuacji nadzwyczajnych – szczególnie w regionach przygranicznych. Mimo faktycznego postępu, z perspektywy prawa nadal panują niejednolite regulacje i nieprzejrzyste zasady dostępu do państwowych rynków pracy. W dniu 28 czerwca 2018 r. Parlament Europejski wraz z Radą UE uchwalił dyrektywę zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja fundamentalnie zmienia unijnoprawne zasady delegacji pracowników: rzeczywisty okres delegowania nie powinien przekraczać 12, w uzasadnionych wyjątkach 18 miesięcy; wprowadzona zostaje także zasada równego traktowania wszystkich pracowników, których wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia nie mają odbiegać od standardów panujących w państwie członkowskim, gdzie wykonywana jest praca.

Konferencje zakończy dyskusja panelowa na temat mobilności transgranicznej między Polską i Niemcami. W dyskusji wezmą udział prof. dr Monika Tomaszewska z Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat dr Jan Schürmann, dr Kamila Schöll-Mazurek z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie i była Konsul Generalna RP Elżbieta Sobótka.

Konferencja rozpocznie się o godz. 11:00 w sali nr 13.

Organizatorem jest Frankfurcki Instytut ds. Prawa Unii Europejskiej (fireu) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Program konferencji znajduje się na stronie:
https://www.europa-uni.de/de/forschung/institut/institut_fireu/veranstaltungen/viadrina_Konferencja-Worker-Mobility_program.pdf

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
Tel.: +49(0)335-55344515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de