Banner Collegium Polonicum

„Odczytać nieczytelne” – na Uniwersytecie Europejskim Viadrina powstał podręcznik z zeszytem ćwiczeń do nauki dawnego pisma niemieckiego

Ten zestaw jest kluczem do odczytywania przeszłości dla wielu polskich użytkowniczek i użytkowników archiwów. Pod tytułem „Dawne pismo niemieckie” ukazało się polskie tłumaczenie podręcznika do nauki kurrenty – odręcznego niemieckiego pisma neogotyckiego, używanego do połowy XX wieku. Uzupełnieniem podręcznika jest specjalnie stworzony zeszyt ćwiczeń „Kurrenta“ do nauki pisania i czytania dawnego pisma niemieckiego. Obie publikacje powstały w Katedrze Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Instytutem Historii Stosowanej. Już w pierwszych dniach dystrybucji sprzedano ok. 500 egzemplarzy.

„Czytanie starych niemieckich rękopisów jest umiejętnością zapomnianą, bez której nie można korzystać z wielu materiałów archiwalnych” – kierownik projektu „Odczytać nieczytelne” dr hab. Izabella Parowicz uzasadnia swoje zaangażowanie w stworzenie publikacji. Wspólnie z dr Joanną Drejer opracowała zeszyt ćwiczeń, w którym nauka pisma odbywa się litera po literze, przy wykorzystaniu licznych historycznych tekstów przykładowych. Dr Joanna Drejer przetłumaczyła na język polski standardowe dzieło autorstwa Haralda Süßa pt. „Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego”. Obie publikacje ukazały się nakładem Fundacji Dobro Kultury.

Projekt został współfinansowany ze środków Fundacji SANDDORF w Ratyzbonie oraz ze środków Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

https://dawnepismo.com

„Wiedziałam, że wśród polskich genealogów istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu podręcznik” – dr hab. Izabella Parowicz wyjaśnia spore zainteresowanie podręcznikiem. Autorka otrzymuje także wiele zapytań ze strony archiwów, bibliotek, muzeów i urzędów stanu cywilnego. Wszędzie tam przechowywane są akta, listy, umowy i inne dokumenty, które zostały sporządzone w XIX i na początku XX wieku przy użyciu stosowanej w pismach urzędowych kurrenty. „Ten rodzaj pisma jest trudny do odszyfrowania nawet dla osób biegle władających językiem niemieckim” dodaje z przekonaniem dr hab. Izabella Parowicz, która planuje zorganizowanie kursów dawnego pisma niemieckiego na podstawie opracowanych materiałów.

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Prasy i Promocji
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de