Banner Collegium Polonicum

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego

W dniu 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Kulminacyjnym dniem obchodów będzie 7 maja 2019 roku. Wtedy po uroczystej mszy świętej w Katedrze Poznańskiej rektorzy i rady wydziałów uroczyście przemaszerują przez miasto trasą, którą 100 lat temu szli założyciele uczelni.

W Collegium Polonicum z okazji tego jubileuszu w dniu 23 maja br. odbędzie się uroczystość z udziałem władz uczelni i zaproszonych gości. W trakcie uroczystości zostaną wręczone medale 100-lecia UAM za pracę i działania na rzecz uczelni.

MORSKI plakat uniwersytet ©UAM