Banner Collegium Polonicum

Prof. dr Andreas Reckwitz, socjolog z Viadriny otrzymał w Berlinie Nagrodę Leibniza w wysokości 2,5 mln euro

W środę, 13 marca 2019 socjolog prof. dr Andreas Reckwitz otrzymał nagrodę Gottfrieda Wilhelma Leibniza przyznawaną przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG). Jest to pierwsza nagroda Leibniza dla naukowca z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Przedstawia ono laureata nagrody prof. dr. Andreasa Reckwitza (po prawej) i prof. dr. Petera Strohschneidera, prezesa Niemieckiej Wspólnoty Badawczej. Fotograf: Heide Fest

Podczas ceremonii w berlińsko-brandenburskiej Akademii Nauk w Berlinie prof. dr Peter Strohschneider, prezes DFG, mówił o „uznaniu godnym pochwały, połączonym z obietnicą nadzwyczajnego naukowego rozwoju”. Tę wolność i swobodny rozwój zapewni laureatom nagroda pieniężna w wysokości 2,5 mln euro którą będą mogli wykorzystać na swoje badania w ciągu najbliższych siedmiu lat. Federalna minister Edukacji i Badań Naukowych Anja Karliczek i prof. dr Eva Quante-Brandt w swoich przemówieniach również podkreślały tę wolność.

W laudacji dla prof. dr. Andreasa Reckwitza prof. dr Peter Strohschneider podkreślił, jak wszechstronnie udało mu się w decydujący sposób wpłynąć na dyskurs naukowy. „Od dwóch dekad prof. Reckwitz fascynuje i wzbogaca ekspertów oraz opinię publiczną istotnymi badaniami, które wykraczają daleko poza socjologię". Wśród publikacji socjologa znajduje się powszechnie ceniona i dyskutowana monografia pt.„Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne" wydana w  2017 roku. Prof. dr Andreas Reckwitz zapowiedział, że nagrodę pieniężną przeznaczy na wspieranie młodych naukowców oraz dalszy rozwój swoich badań.

Prof. Julia von Blumenthal, prezydentka Viadriny, uczestniczyła w ceremonii wręczenia nagród i pogratulowała prof. dr. Andreasowi Reckwitzowi: „Jako Uniwersytet Europejski jesteśmy zaszczyceni, że po raz pierwszy jeden z naszych profesorów otrzymał tę ważną nagrodę za swoją pracę naukową. Tocząca się obecnie intensywna debata publiczna na temat jego publikacji pokazuje znaczenie analiz i teorii socjologicznych Andreasa Reckwitza dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa".

W historii nagrody prof. dr Andreas Reckwitz jest czwartym socjologiem spośród 385 laureatów, którzy otrzymali nagrodę od 1986 roku. Wśród dziesięciorga tegorocznych laureatów, prof. dr Andreas Reckwitz jest jedynym naukowcem z uniwersytetu wschodnioniemieckiego.

O osobie:

Andreas Reckwitz studiował socjologię, nauki polityczne i filozofię w Bonn, Hamburgu i Cambridge, tytuł doktora otrzymał w Hamburgu, a w 2005 roku również tam ukończył habilitację. W tym samym roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Konstancji, gdzie uczestniczył w programie DFG „Exzellenzcluster” ze swoim projektem „Cultural Foundations of Integration". Od 2010 roku jest profesorem porównawczej socjologii kulturowej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie St. Gallen. Nadchodzący semestr prof. dr Andreas Reckwitz spędzi jako "Thomas Mann Fellow" w Los Angeles. Jego najnowsza książka pt. „Das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne” ukaże się jesienią w wydawnictwie Suhrkamp.

O nagrodzie:

Nagroda Leibniza jest najważniejszą niemiecką nagrodą naukową. W tym roku nagrodę otrzymały cztery naukowczynie oraz sześciu naukowców, których komisja wybrała spośród 122 kandydatur. Obszary badawcze laureatów obejmują robotykę i fizykę eksperymentalną, immunologię i ekonomię rodziny. Celem programu Leibniza, który został ustanowiony w 1985 r. jest poprawa warunków pracy wybitnych naukowczyń i naukowców oraz rozszerzenie ich możliwości badawczych. Finansowanie przyznawane jest wyłącznie na podstawie wniosków stron trzecich.

Dodatkowych informacji udziela:

Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Prasy i Promocji
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de

Foto: Heide Fest

20190313_Leibnizpreis-Andreas-Reckwitz_UV_0108 ©Heide Fest