Banner Collegium Polonicum

„Nie możemy zakładać, że pokój i wolność są nam dane na zawsze i nie musimy się o nie starać.“ – Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przypomniały o 15-leciu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Wspólnym spacerem po moście na Odrze między Polską a Niemcami władze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczciły w czwartek, 18 kwietnia br., razem z przedstawicielkami dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przed piętnastoma laty, 1 maja 2004 r.

Prezydentka Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal swoją radość połączyła z gorącym apelem skierowanym do poczucia odpowiedzialności każdego z nas:

„To wspaniałe, że mogę dziś razem z moim polskim kolegą i przedstawicielkami Słubic i Frankfurtu świętować 15-lecie wspólnego członkostwa Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Jako młoda dziewczyna osobiście doświadczyłam granic w Europie i konfrontacji dwóch bloków politycznych. Naszym zadaniem jest przekazanie kolejnym pokoleniom, jak to kiedyś było. Wspólnie udało nam się bardzo wiele osiągnąć i nie możemy zakładać, że pokój i wolność są nam dane na zawsze i nie musimy się o nie starać.“

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum wspomina: „Cieszymy się, że z okazji 15-lecia przystąpienie Polski do Unii Europejskiej możemy spotkać się na moście, na którym witaliśmy wtedy akcesję Polski do jej struktur. Jeszcze przed 2004 rokiem w Collegium Polonicum realizowaliśmy projekty, które miały przygotować polskie społeczeństwo, administrację publiczną oraz szkolnictwo wyższe do członkostwa w Unii Europejskiej. Już w latach 90-tych uruchomiliśmy kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz studiów licencjackich i magisterskich, dzięki któremu wielu Polaków poznało unijne standardy, zanim Polska uzyskała status pełnoprawnego członka Unii Europejskiej”.

Zdjęcie z dzisiejszego spotkania można pobrać przez siedem dni klikając na poniższy link:

https://media06.europa-uni.de/Pressefotos/20190418-EU/15J-PL-EU.jpg

Na zdjęciu od lewej:

Katarzyna Mintus-Trojan, w zastępstwie burmistrza Słubic,
prof. dr Julia von Blumenthal, Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Collegium Polonicum,
Corinna Schubert w zastępstwie nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą

Przed południem władze obu uczelni wzięły udział we wspólnym posiedzeniu i w uroczystym obiedzie w Collegium Polonicum, na który zaproszeni byli także przedstawiciele dwumiasta Frankfurtu nad Odrą i Słubic.

Z okazji jubileuszu 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej znaczenie tego historycznego wydarzenia podkreślili także włodarze dwumiasta.

Mariusz Olejniczak, Burmistrz Słubic, przyznał: „15 lat Polski w Unii Europejskiej to 15 lat sukcesu. Jeszcze nigdy w swojej historii nasz kraj nie rozwijał się tak dynamicznie. Wzrost poziomu życia, modernizacja gospodarki oraz modernizacja infrastruktury (w dużej mierze dzięki europejskim funduszom strukturalnym) zbliżyły Polskę do najwyżej rozwiniętych krajów. Również Słubice, które dawniej były głęboką polską prowincją, stały się miastem kultury, nauki, miastem ludzi myślących i czujących po europejsku. Współpraca z Frankfurtem jest tego najlepszym dowodem. Jako burmistrz pewnie tego nie przeżyję, ale jako człowiek mam szansę przeżyć 50-lecie członkostwa Polski w Unii. Oby się ono ziściło!”

René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą, oświadczył: „Współpraca między Uniwersytetem Europejskim Viadrina i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jest doskonałym przykładem tego, jak istotną wartością dodaną jest nasze wspólne życie w Unii Europejskiej. W tym kontekście także konsekwentne zaangażowanie w rozwój dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą. To właśnie długofalowe partnerstwa, jak nasze, które każdego dnia nas umacniają w realizowaniu myśli unii europejskiej – dla wspólnego dziś, jutra i pojutrza.“

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Prasy i Promocji
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de

oraz

UAM Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 61 829 6812
Fax 61 829 6809
www.cp.edu.pl