Banner Collegium Polonicum

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – Collegium Polonicum świętuje

Dziś, 7 maja 2019 r. mija 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański.

W latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami:

- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP),

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP)

- oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). 

W dniu dzisiejszym w Poznaniu po uroczystej mszy świętej w Katedrze Poznańskiej rektorzy i przedstawiciele rad wydziałów przemaszerują uroczyście przez miasto trasą, którą 100 lat temu szli założyciele uczelni. Po przemarszu odbędzie się uroczyste posiedzenie senatów czterech uniwersytetów wyrosłych z Uniwersytetu Poznańskiego.

Collegium Polonicum jako placówka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu również świętuje i z tej okazji w dniu 23 maja br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej odbędzie się uroczystość z udziałem władz uczelni i zaproszonych gości. W wykładzie „Od Wszechnicy Piastowskiej do uczelni badawczej. 100 lat Uniwersytetu Poznańskiego” prof. Zbigniew Pilarczyk przedstawi historię uczelni. W trakcie spotkania zostaną wręczone medale 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w podziękowaniu za pracę i działanie na rzecz uczelni. Uhonorowani zostaną przedstawiciele grona akademickiego oraz zaprzyjaźnionych instytucji, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Collegium Polonicum. Goście będą mogli również zapoznać się z historią uczelni oglądając wystawę „Uniwersytet Poznański 1919-2019”, która będzie prezentowana w murach Collegium Polonicum do końca 2019 roku.

Zapraszamy do udziału w uroczystości i wspólnego świętowania z Collegium Polonicum!
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 19 maja br. na adres e-mail:
press.cp@cp.edu.pl

Zaproszenie [PDF]