Banner Collegium Polonicum

Dr Krzysztof Wojciechowski oraz dr Ryszard Bodziacki otrzymali wyróżnienie „Człowiek 15-lecia” podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego

Rok 2019 to jubileusz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał specjalne tytuły „Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”. Wyróżniono 27 osób – samorządowców i pracowników samorządowych, naukowców, przedsiębiorców i działaczy środowisk biznesowych, których aktywność przypadła w czasie akcesji Polski do UE i wdrażania w regionie lubuskim programów strukturalnych Unii Europejskiej.

W tym zaszczytnym gronie znaleźli się i otrzymali tytuł „Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” od lat związani z Collegium Polonicum w Słubicach dr Krzysztof Wojciechowski i dr Ryszard Bodziacki.

Dr Krzysztof Wojciechowski od 1991 roku pracownik Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kieruje od 1994 roku z ramienia Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach. Równolegle rozwinął cały szereg aktywności w obszarze społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach granicy. Założone przez niego Stowarzyszenie My Life – erzählte Zeitgeschichte e.V. oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum realizowały w tym czasie wiele projektów europejskich.

Dr Ryszard Bodziacki to burmistrz Słubic w latach 1990-1997 oraz 2002-2010, za którego kadencji powstało Collegium Polonicum. Do dziś współpracuje z uczelnią jako wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr-Krzysztof-Wojciechowski ©Radosław Wróblewski dr-Ryszard-Bodziacki ©Krzysztof Wojciechowski