Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20 w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 17 października 2019 o godz. 12:00 rozpocznie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/20 w Collegium Polonicum w Słubicach. Nowy rok akademicki zainauguruje prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z wiceprezydentem Viadriny prof. Jürgenem Neyerem. Wykład inauguracyjny „Etyka, zgodność i uczciwość w organizacjach – o konieczności badań interdyscyplinarnych w dobie cyfryzacji i globalizacji” wygłosi prof. Bartosz Makowicz, kierownik katedry Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

W trakcie uroczystości odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości zostaną wręczone medale 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego za pracę i działania na rzecz Collegium Polonicum. W dniu 7 maja 2019 r. minęło 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański, a od roku 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i z tej okazji przygotowano specjalne wyróżnienia dla zasłużonych osób.

Informacji udziela:
UAM Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 61 829 6812
Fax 61 829 6809
e-mail: press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl

zaproszenie_inauguracja2019-2 ©Ewa Bielewicz-Polakowska