Banner Collegium Polonicum

Wernisaż polsko-niemieckiej wystawy „Z biegiem rzeki – Dzieje Żydów nad Odrą”

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut historii stosowanej oraz Katedra Ochrony Zabytków Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zapraszają serdecznie na otwarcie polsko-niemieckiej wystawy „Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą”. Wernisaż odbędzie się w sobotę, 9 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w budynku im. Gräfin-Dönhoff Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Gości przywita Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, pani prof. dr Julia von Blumenthal. Kuratorki wystawy dr Magdalena Gebala i dr Magdalena Abraham-Diefenbach zaprezentują wystawę w krótkim wprowadzeniu. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski.

Wystawa poświęcona jest wybranym aspektom tysiącletniej historii Żydów na terenach nadodrzańskich. Jest ona zaproszeniem do refleksji oraz dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem.

Więcej informacji o wystawie: http://kulturforum.info/pl/kulturforum-pl/wystawy/wystawy-wedrowne/z-biegiem-rzeki

Wystawie towarzyszyć będą wydarzenia uzupełniające:

13 listopada 2019 r., godz. 18:00: „Unzere Kinder“ – Tymczasowa ojczyzna. Życie żydowskie na Śląsku po 1945 roku. Pokaz filmu z wprowadzeniem przez dr. Markusa Nesselrodta (w języku polskim i niemieckim). Miejsce: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, sala wykładowa / Hörsaal 8

11 grudnia 2019 r., godz. 18:00: Ślady życia żydowskiego na terenach nadodrzańskich. Relacja z podróży i pokaz zdjęć Adama Czerneńko (w języku polskim i niemieckim). Miejsce: Gräfin-Dönhoff-Gebäude, sala wykładowa / Hörsaal 8

Wystawa „Z biegiem rzeki – Dzieje Żydów nad Odrą” powstała w ramach projektu Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów. Wystawa zostanie zaprezentowana we Frankfurcie nad Odrą dzięki dotacji referentki do spraw kultury Pomorza i Wschodniej Brandenburgii ze środków Pełnomocniczki Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów. Program towarzyszący wystawie realizuje Instytut Historii Stosowanej we współpracy z Katedrą Ochrony Zabytków oraz Katedrą ds. Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina ze środków Brandenburskiej Centrali Kształcenia Politycznego.

Informacji udziela:
dr Magdalena Abraham-Diefenbach
e-mail: m.abraham@instytut.net

Plakat.pdf