Banner Collegium Polonicum

Spotkanie z „Autobiografią” w Collegium Polonicum

Zainteresowani autobiografią jako gatunkiem literackim oraz fenomenem kulturowym oraz osoby, które prowadzą pamiętniki lub piszą wspomnienia będą mogły poznać tajniki pisania autobiografii. Spotkanie odbędzie się w piątek, 29 listopada 2019 r. o godz. 10-tej w sali nr 19 Collegium Polonicum i jest skierowane do każdego – uczennic i uczniów, studentek i studentów oraz czytelniczek i czytelników. Wstęp wolny!

Organizatorem spotkania jest Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies w Collegium Polonicum.

Spotkanie poprowadzi zespół redakcyjny czasopisma naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” pod kierunkiem prof. Ingi Iwasiów.

„W Autobiografii śledzimy, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum, dziennik, pamiętnik…), a także rejestrujemy to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Pytamy, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elementów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując, opisujemy rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej” – przedstawia zespół redakcyjny.

autobiografia ©Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego