Banner Collegium Polonicum

Wykład "Wprowadzenie do hermeneutyki pamięci" w Collegium Polonicum w Słubicach

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Agnieszki Rydz pt. „Wprowadzenie do hermeneutyki pamięci”, który odbędzie się w piątek, 29 listopada br. o godz. 12.00 w sali bankietowej Collegium Polonicum.

 Wykład dotyczy ponowoczesnego rozumienia pamięci jako reprezentacji przeszłości w postaci śladu (P. Ricoeur). W pierwszej części wykładu zostaną zaprezentowane elementy tradycji europejskiej – od Platona po H. Bergsona, ze szczególnym uwzględnieniem roli metafory we współczesnej refleksji metapamięciowej (D. Draasima). Druga część będzie poświęcona pamięci autobiograficznej i powiązanej z nią koncepcji miejsca autobiograficznego  (M. Czermińska).