Banner Collegium Polonicum

Wieczór poezji „Mozart tłumaczenia ukraińskiego” w Collegium Polonicum w Słubicach

Profesura Multicultural Communication (Slavonic and English Linguistics and Language Use) oraz Biblioteka Collegium Polonicum zapraszają we wtorek, 3 grudnia br. o godz. 17:00 na wieczór poezji „Mozart tłumaczenia ukraińskiego”, poświęcony twórczości ukraińskiego tłumacza poematu Goethego „Faust” – Mykołowi Łukaszowi (1919-1988) z okazji 100 rocznicy jego urodzin.

Językiem spotkanie jest j. niemiecki i ukraiński.

Spotkanie odbędzie się w czytelni Biblioteki Collegium Polonicum (II piętro), wstęp wolny!

Goście najpierw wysłuchają referatu „Mykoła Łukasz – życie i twórczość”, a następnie poezji w tłumaczeniach M. Łukasza – w językach oryginału i w języku ukraińskim. Organizatorzy przygotowali również wystawę fotograficzną „Monologi w akwareli” i wystawę książek.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z poezją i twórczością tłumacza przy muzyce i herbacie!

Współorganizatorzy: Lukash Fest (Lwów), Sprachtutoring der Viadrina

 O tłumaczu:

 Mykoła Łukasz (1919-1988) był jednym z najwybitniejszy i jednym z najbardziej utalentowanych tłumaczy ukraińskich w XX wieku. Dokonał ponad 3500 przekładów z więcej niż dwudziestu języków dzieł stu autorów. Właśnie przetłumaczony w 1955 roku przez Łukasza cały „Faust” Johanna Goethego uważa się za punkt przełomowy w historii przekładu ukraińskiego.

Później ukazały się utwory wybrane Burnsa, a w 1962 „Owcze Źródło“ i „Pies na sianie“ Lope de Vegi. W 1967 wydane zostaje tłumaczenie z węgierskiego dzieła „Tragedia człowieka“ Imre Madacza. Następnie „Don Kichot“ Cervantesa, „Dekameron” Boccaccia, „Bal w operze” Tuwima, „Pani Bovary” Flauberta, poezja Bashō Matsuo (język japoński), Heinego, Schillera (język niemiecki), Rodariego (język włoski), Mickiewicza (język polski), Verlaine’a, Apollianier’a (język franzuski), Lorca (język hiszpański), Szekspira, Longfellow, Carroll’a (język angielski), Burnsa (język szkocki).

Łukasz był członkiem Związku Pisarzy Ukrainy, ale niedługo został w 1973 roku stąd wyrzucony z powodów politycznych – publicznie poparł uwięzionego działacza kultury lat 60-ch Iwana Dziubę, który wystąpił w obronie przed rusyfikacją na Ukrainie. Tłumacz napisał do władz list, w którym dobrowolnie chciał poddać się karze zamiast kolegi. Nie został za to aresztowany ani zesłany, ale władza postanowiła w inny sposób go prześladować – zakazano go publikować i w ogóle wspominać o jego genialnych tłumaczeniach, szczególnie przy układaniu 11-tomowego Słownika języka ukraińskiego.

Dopiero w latach 80-ch zmienił się klimat polityczny i imię Łukasza wróciło na ukraińskie tytuły obcojęzycznych dzieł literackich.

W swojej twórczości wykazał się nowatorskim podejściem do koncepcji artystycznej w tłumaczeniach, niepowtarzalnymi i oryginalnymi decyzjami skierowanymi na wzbogacenie i czasami nawet odrodzenie środków językowych leksykalnych, frazeologicznych, synonimicznych, stylistycznych ukraińszczyzny. 

Już po śmierci, w 1990 roku wydano zbiór  tłumaczeń Łukasza „Od Boccaccio do Appolinera" ("Від Бокаччо до Аполлінера”).

Informacji udziela:

Dr Olesia Lazarenko

lazarenko@europa-uni.de