Banner Collegium Polonicum

„Jego wizja pozostanie dla nas misją” – Uniwersytet Europejski Viadrina żegna kompozytora i laureata Nagrody Viadriny Krzysztofa Pendereckieg

„Jego wizja pozostanie dla nas misją” – Uniwersytet Europejski Viadrina żegna kompozytora i laureata Nagrody Viadriny Krzysztofa Pendereckiego

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest pogrążony w smutku po śmierci kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Urodzony w 1933 roku w Dębicy koło Tarnowa i ceniony na całym świecie lider polskiej awangardy muzycznej i twórca wielu współczesnych dzieł, utworów inspirowanych muzyką sakralną oraz muzyki filmowej zmarł 29 marca br. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Viadriny za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania.

7 maja 2012 roku do frankfurckiej Sali Koncertowej przybyło około 600 gości, aby wziąć udział w uroczystości wręczenia Nagrody Viadriny kompozytorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Krzysztof Penderecki bardzo wcześnie nawiązał pierwsze kontakty między Polską a Niemcami w dziedzinie muzyki. Jego międzynarodowa kariera rozpoczęła się od zamówienia kompozycji dla festiwalu muzyki nowej w Donaueschinger w Niemczech w 1960 roku; także jego pierwszy występ w roli dyrygenta miał miejsce w Niemczech. Liczne angaże dyrygenckie, a także wykłady w szkole wyższej Folkwang w Essen sprawiały, że wielokrotnie powracał do Niemiec. „Jego muzyka – jak widać ciągle na nowo – (potrafi) połączyć oba kraje”, powiedział podczas uroczystości wręczenia nagrody ówczesny przewodniczący Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni, Jürgen Vietig.

Laudator, prof. Rolf Beck, ówczesny prezes zarządu Fundacji Schleswig-Holstein-Musikfestival, podkreślił w swoim przemówieniu polityczne znaczenie dzieł kompozytora i przypomniał „Polskie Requiem” upamiętniające ważne wydarzenia i postacie z polskiej historii, a także utwory upamiętniające zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i atak na World Trade Center. „Muzyka Krzysztofa Pendereckiego to nie podniesiony palec wskazujący – to podniesiona cała ręka" powiedział Beck. Zakończył on swoją laudację osobistymi słowami: „To właśnie siła Twojej muzyki i Twoje zaangażowanie czynią Cię wielkim obywatelem Europy i świata.”

W trakcie swojego przemówienia po odebraniu nagrody Penderecki przestrzegał: „Najważniejsze w sztuce jest to, by pozostać zawsze tym samym – nawet wbrew ustalonym normom i wszelkim oczekiwaniom.” I podkreślił znaczenie Viadriny: „Idea zbliżenia narodów, zwłaszcza Polski i Niemiec, pielęgnowana przez uniwersytet, jest spełnieniem moich najgłębszych nadziei, zwłaszcza gdy myślimy o trudnej historii i jej przełomach.”

„Będzie nam brakowało głosu Krzysztofa Pendereckiego”, przyznała prof. dr Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina: „Żegnamy muzycznego budowniczego mostu nad dzielącymi politycznymi prądami. Wizja i energia Krzysztofa Pendereckiego do działań łączących pokolenia, granice i gatunki pozostaną dla nas, jako Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, zobowiązującą misją i nadającą kierunek myślą przewodnią. Będziemy z szacunkiem wspominać Krzysztofa Pendereckiego, a jego muzyka pozostanie z nami na zawsze.”