Banner Collegium Polonicum

Konferencja online „Challenges for human rights in the new pandemic times”

Serdecznie zapraszamy do udziału w europejskiej konferencji „Challenges for human rights in the new pandemic times”, która odbędzie się online w środę, 3 czerwca br., językiem konferencji jest język nagielski.

W trakcie konferencji dyskutowane będą aktualne wyzwania dla podstawowych praw i wolności w związku z pandemią koronawirusa. W dyskusjach panelowych udział wezmą wybitni eksperci i ekspertki z Niemiec, Hiszpanii, Polski, Włoch, Węgier oraz Tajlandii, m.in. prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i prof. Beate Rudolf, dyrektor Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka. Konferencja stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, jakie długofalowe konsekwencje dla postrzegania praw podstawowych mieć będzie ich aktualne ograniczanie motywowane walką z koronawirusem.

Udział w wydarzeniu możliwy jest po rejestracji mailowej na adres ppl@europa-uni.de

Więcej informacji i program: http://hr-studies.net/european-online-conference/

Informacji udziela:

Europa-Universität Viadrina
Lehrstuhl für Polnisches Öffentliches Recht,
einschließlich Europa- und Wirtschaftsrecht
Postfach 1786
D-15207 Frankfurt(O)

Tel.: +49 335 5534 -166 785
Fax: +49 335 5534 - 166 867

E-Mail: ppl@europa-uni.de
ULR: www.jura.europa-uni.de/ppl

HumanRights_PandemicChallenges-www ©EUV