Banner Collegium Polonicum

Nowy kierunek studiów Master of Digital Entrepreneurship Viadriny zaprezentuje się podczas Virtual Campus Day w piątek, 12 czerwca br.

Jak digitalizacja zmienia nasze społeczeństwo? Co można zrobić, aby cyfryzacja była zrównoważona pod względem społecznym i ekologicznym? Tymi i innymi zagadnieniami zajmuje się nowy kierunek studiów Master of Digital Entrepreneurship (MoDE) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na który od początku czerwca trwa rekrutacja. Program studiów magisterskich rusza w ramach nowo powstałej European New School of Digital Studies (ENS), wspólnym projekcie Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W semestrze zimowym 2020/2021 na pierwszych studentów czeka 30 miejsc. W trakcie czterosemestralnego programu magisterskiego, studenci rozwijają transdyscyplinarne i ukierunkowane na projekt rozwiązania dla wyzwań społeczeństwa cyfrowego. Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne i prawne są połączone z zagadnieniami technicznymi.

Prof. dr Jürgen Neyer, dyrektor ENS, podkreśla: „Czekamy na ambitnych studentów, którzy chcą powiązać naukowe rozważania z konkretnymi wyzwaniami związanymi z cyfryzacją. W ENS kształcimy kolejne pokolenie przedsiębiorców wiedzy cyfrowej - ludzi, którzy będą kształtować przyszłość w odniesieniu do nauki. W tym celu oferujemy wysoce innowacyjny format studiów, w którym projekty studenckie są głównym przedmiotem nauczania”.

Dla zainteresowanych ENS organizuje w piątek, 12 czerwca br., w godz. 16:00-17:30 Virtual Campus Day. W trakcie tego spotkania online w j. angielskim będą przedstawione informacje na temat struktury i treści kierunku oraz procesu aplikacyjnego i procedury wyboru. Rejestracja na spotkanie dostępna jest pod adresem: https://europeannewschool.com/#campusday

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci na studia MoDE muszą posiadać tytuł licencjata oraz co najmniej dziesięć punktów ECTS w jednej z głównych dziedzin programu: nauk humanistycznych i społecznych, prawa, ekonomii lub informatyki. Ponadto należy udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Wymagany jest również list motywacyjny przedstawiający możliwości i wyzwania stojące przed społeczeństwem cyfrowym oraz pomysł na projekt w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej. Pomysły takie mogą przybierać różne formy, od platformy do organizowania zrównoważonych zachowań konsumentów do firmy, która oferuje online wsparcie dla członków rodziny wymagających opieki. Wybór studentów i studentek odbędzie się na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

 Więcej informacji na temat programu studiów:

https://europeannewschool.com/study-at-ens#master

https://studiengaenge.zeit.de/studiengang/w64371/master-of-digital-entrepreneurship