Banner Collegium Polonicum

Studia o Polsce - nowy kierunek studiów w Collegium Polonicum w Słubicach

W Collegium Polonicum w Słubicach ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów I stopnia dla obcokrajowców: studia o Polsce. Kierunek ten to kontynuacja kierunku filologia polska dla obcokrajowców, który przez lata cieszył się olbrzymią popularnością wśród kandydatów. Studia o Polsce jako kolejny kierunek są prowadzone we współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród kandydatów. Absolwenci kierunku będą mogli uzyskać dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki Viadriny.

 Studia o Polsce skierowane są do kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących na stałe poza Polską, którzy nie znają j. polskiego lub znają go na poziomie podstawowym. Rekrutacja na I rok odbywa się na podstawie złożenia wymaganych w UAM dokumentów do wypełniania limitu miejsc i trwa do 8 października 2020. https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/studia-o-polsce-slubice,471

 W trakcie studiów studenci stopniowo zdobywają kompetencje językowe. Pierwsze semestry nauki wypełnione są intensywną nauką języka polskiego, drugiego języka obcego oraz tematami z zakresu literaturoznawstwa. W trakcie dalszej nauki doskonalona jest znajomość języka polskiego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu literatury polskiej, historii Polski, przekładu tekstów oraz pogłębiają umiejętności badawcze, jakimi powinien dysponować humanista.

Nadal trwa rekrutacja na pozostałe kierunki studiów prowadzone w Collegium Polonicum wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina: polsko-niemieckie studia prawnicze oraz germanistykę – aplikować można do 15 września br. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: www.cp.edu.pl