Banner Collegium Polonicum

Prof. dr Philipp Hacker pierwszym profesorem w European New School (ENS) / Katedra Prawa i Etyki Społeczeństwa Cyfrowego

Prof. dr Philipp Hacker jest pierwszym profesorem nowo założonej European New School of Digital Studies (ENS) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dziś, we wtorek, 1 września br. objął on profesurę prawa i etyki społeczeństwa cyfrowego. Prof. dr Philipp Hacker na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie prowadził badania nad prawnymi konsekwencjami maszynowego uczenia się, w szczególności nad kwestiami przejrzystości, dyskryminacji i ochrony danych.

 Z okazji swojej nominacji prof. dr Philipp Hacker podkreślił: „Moje zainteresowania to interdyscyplinarne badania na pograniczu prawa, techniki i nauk społecznych. To jest dokładnie to, co reprezentuje European New School i dlatego cieszę się bardzo, że mogę mieć wkład w rozwój tej nowej, dynamicznej instytucji. Chciałabym połączyć moją pracę nad wyzwaniami prawnymi dotyczącymi technologi cyfrowych - na przykład opracowaniem ram prawnych dla testowych danych dla sztucznej inteligencji - z zaangażowaniem w nauczanie i na rzecz studentów i studentek.”

Prof. dr Philipp Hacker jest pierwszym z czterech profesorów, których Uniwersytet Europejski Viadrina powoła do ENS. Pozostali profesorowie zostaną mianowani w najbliższych miesiącach. Oprócz „Prawa i Etyki Społeczeństwa Cyfrowego” obejmą oni następującde obszary: „Zarządzanie informacją i transformacja cyfrowa”, „Socjologia technologii"”oraz „Teoria polityczna i demokracja cyfrowa”. Oprócz nich naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadzą zajęcia z zakresu informatyki i nauk komputerowych.

ENS jest wspólną placówką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Collegium Polonicum w Słubicach. Master of Digital Entrepreneurship (MoDE), pierwszy kierunek studiów w ENS, na który niedawno zakończyła się rekrutacja, rozpocznie działalność w semestrze zimowym 2020/21.

 

O osobie

Prof. dr Philipp Hacker w czerwcu 2020 roku habilitował się na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie pracą z zakresu prywatnego prawa danych osobowych. Jako kierownik projektu badawczego dotyczącego sprawiedliwości i maszynowego uczenia się, zajmował się tym, w jaki sposób ramy prawne UE, ale także same procesy techniczne, mogą przyczynić się do podejmowania przez sztuczną inteligencję sprawiedliwych i godnych zaufania decyzji. Wcześniej był stypendystą A.SK Fellow w Centrum Nauki Wissenschaftszentrum w Berlinie i stypendystą Max Weber Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. 35-latek był m.in. ekspertem i recenzentem Rady Ekspertów do spraw Konsumentów Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. Ponadto doradza on rządowi federalnemu w zakresie postępowania ze sztuczną inteligencją.

Philipp Hacker studiował prawo na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, a w Berlinie zrobił aplikację. W 2014 r. otrzymał tytuł LL.M. w Yale Law School, a w 2016 r. doktorat z ekonomii behawioralnej i prawa prywatnego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

 Uwaga przedstawiciele mediów:

istnieje możliwość otrzymania zdjęć z nominacji. Zapytania prosimy kierować na adres: presse@europa-uni.de lub telefonicznie:

0335 - 5534 4515.

Informacji udziela:

Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515

presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de