Banner Collegium Polonicum

Nowa multiwyszukiwarka w bibliotekach Viadriny i Collegium Polonicum „ViaCat“ - łatwiejszy dostęp do treści czasopism

Z początkiem nowego semestru biblioteki Viadriny i Collegium Polonicum oferują nową możliwość wyszukiwania: ViaCat.

Dzięki multiwyszukiwarce ViaCat za jednym kliknięciem można przeszukiwać katalogi obu bibliotek – jest to znaczące ułatwienie dla studiujących i pracujących na obu międzynarodowych uczelniach oraz w European New School of Digital Studies – ENS. Korzystający z ViaCat mogą przeszukiwać - obok katalogów bibliotecznych - także spisy treści w czasopismach naukowych, otrzymują bezpośredni dostęp do pełnych tekstów publikacji i mogą bezpośrednio złożyć zamówienie w wypożyczalni międzybibliotecznej sieci bibliotek naukowych RFN.

Z ViaCat dostęp do mediów elektronicznych i zawartości czasopism jest znacznie ułatwiony. O ile w tradycyjnym katalogu bibliotecznym (OPAC) można znaleźć jedynie tytuły czasopism, a nie informacje o publikowanych w nich artykułach, o tyle w ViaCat można szukać precyzyjnie artykułów na interesujący nas temat i – o ile biblioteka abonuje dane czasopismo lub jego treść dostępna jest w sieci – można przejść do pełnego tekstu publikacji.

W trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim) można przeszukać ponad 8 milionów rekordów w katalogach bibliotek Viadriny i Collegium Polonicum, prawie 80 milionów tytułów artykułów dostępnych online oraz ponad 183 miliony rekordów wypożyczalni międzybibliotecznej. Aby ułatwić orientację w tak ogromnej ilości danych dostępne są różnego rodzaju filtry: wyniki wyszukiwania można ograniczać i sortować wg źródła, daty publikacji, rodzaju medium, języka lub tematu. Poprzez połączenie istniejących dotychczas oddzielnie źródeł informacji kwerenda biblioteczna staje się łatwiejsza i szybsza.

Nowa multiwyszukiwarka nie zastąpi dotychczasowego katalogu bibliotecznego (OPAC), ale umożliwi nowy, dodatkowy sposób wyszukiwania. ViaCat jest powiązany z tradycyjnym katalogiem i z dotychczasowym kontem czytelnika w obu bibliotekach. W ten sposób dostępne pozostają wszystkie znane usługi biblioteczne: wgląd w listę wypożyczonych książek łącznie z datą zwrotu, przedłużanie, rezerwacja oraz zamawianie książek z magazynu.

Techniczną podstawą ViaCat jest multiwyszukiwarka ALBERT, stworzona przez centralę Kooperacyjnej Sieci Bibliotek Berlina i Brandenburgii (KOBV). Pod innymi nazwami produkt ten implementowało także wiele innych niemieckich bibliotek.

Informacji udziela:

Dr Agnieszka Brockmann
Kierownik Biblioteki
Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 61 829 6752
e-mail: brockmann@europa-uni.de
www.cp.edu.pl