Banner Collegium Polonicum

Jubileusz „30-lecia Viadriny“ z udziałem publiczności: zaproszenie na uroczystość wywieszenia flag jubileuszowych, dyskusję panelową i otwarcie wystawy w dniu 15 lipca 2021 r.

Dzięki złagodzeniu przepisów sanitarnych obchody 30-lecia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaplanowane na czwartek 15 lipca br. o godz. 14.30 mogą odbyć się z udziałem gości i przedstawicieli mediów.

Udział w poszczególnych punktach programu lub w całym programie prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: veranstaltung@europa-uni.de. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli mediów na otwarcie obchodów, w czwartek, 15 lipca br., o godz. 14:30. Prezydentka Viadriny prof. dr Julia von Blumenthal wraz z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i przedstawicielami studentów podniesie na maszt przed budynkiem Audimax na placu Uniwersyteckim „flagę 30-lecia”.

W godz.15.00-16.30 w sali Audimax Viadriny odbędzie się dyskusja panelowa na temat: „30 lat Uniwersytetu Europejskiego – rola Viadriny w nauce i społeczeństwie “. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, grono akademickie oraz przedstawicieli mediów do udziału w uroczystościach na miejscu. Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Przedstawicielki i przedstawiciele rządu Brandenburgii i polityki naukowej, szkolnictwa wyższego oraz nauki z regionu Berlin-Brandenburgia, polsko-niemieckiego świata naukowego, Frankfurtu nad Odrą oraz studentki i studenci Viadriny będą rozmawiać otwarcie o roli uczelni w nauce i społeczeństwie: o tym, jakie zmiany oceniają negatywnie oraz jakie oczekiwania maja wobec Viadriny w przyszłości.

W dyskusji wezmą udział:

- Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie
- Svea Kühl, przewodnicząca samorządu studenckiego AstA Viadrina
- Tobias Dünow, sekretarz stanu ds. nauki, badań naukowych i kultury w Brandenburgii
- prof. dr dr h. c. mult. Christoph Markschies, prezydent Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk
- Claus Junghanns, burmistrz Frankfurtu nad Odrą
- prof. dr Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Dyskusja również będzie transmitowana na żywo w internecie i tłumaczona symultanicznie na język polski. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału online na stronie www.europa-uni.de/30lat Link do transmisji zostanie wysłany przed wydarzeniem.

O godz. 17.00 w galerii przed Biblioteką Uniwersytecką odbędzie się wernisaż wystawy  fotograficznej. Na 14 wieloformatowych bannerach z około 560 zdjęciami przedstawione są najważniejsze wydarzenia z 30-letniej historii Viadriny

Od godz. 17.00 będzie można wziąć udział w bezpłatnym, krótkim oprowadzaniu po wystawie. Aby wziąć w nim udział należy wysłać zgłoszenie na adres: veranstaltung@europa-uni.de.

Wystawę będzie można oglądać w „Galerii Biblioteki” w budynku głównym Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Große Scharrnstraße 59 aż do zakończenia obchodów, czyli do października 2022 r.

Historia Viadriny
Akt założycielski Uniwersytetu Europejskiego Viadrina podpisano 15 lipca 1991 r. W październiku 1992 roku 460 studentek i studentów rozpoczęło studia. Dziś Viadrina liczy ponad 5 000 studentek i studentów z ponad 100 krajów, co sprawia, że jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Niemczech.

Rocznica założenia Viadriny – 15 lipca 1991 r. – otwiera jubileuszowy program, którego wydarzenia do października 2022 r., czyli do momentu, w którym 30 lat temu pierwsi studenci przyjechali nad Odrę, mają służyć refleksji nad historią uczelni i jej rolą w przyszłości. Należą do nich wystawy, seminaria, cykl wykładów i flagi, które będą widoczne w wielu miejscach w dwumieście: we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach, a dzięki nim sama Viadrina.

Program jubileuszu znajduje się na stronie: www.europa-uni.de/30lat

Informacji udziela:

Uniwersytet Europejski Viadrina

Dział Prasy i Promocji

tel.: +49 (0)335 5534 4515

presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de