Banner Collegium Polonicum

Doświadczenia transformacji w regionie pogranicza – Viadrina zaprasza na spotkanie sieciujące na temat edukacji historycznej

Katedra Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą organizuje we wtorek 14 września całodniowe polsko-niemieckie spotkanie sieciujące pod tytułem „O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza nad Środkową Odrą w dobie nowoczesności". Do dyskusji w Collegium Polonicum w Słubicach zaproszeni są przedstawicielki i przedstawiciele instytucji edukacyjnych i badawczych, takich jak muzea, archiwa, biblioteki i szkoły, a także niezależni historycy.

- W obliczu dominujących w naszej percepcji permanentnych zmian, chcielibyśmy podjąć dyskusję nad kwestią tych częściowo traumatycznych transformacji, które ukształtowały nasz region – wyjaśnia ideę spotkania prof. dr Paul Zalewski, kierownik Katedry Zabytkoznawstwa. Ponadto ważną rolę odegra pamięć o wydarzeniach ostatnich 30 lat widzianych z różnych perspektyw regionu przygranicznego. – Jaki potencjał kryje się w dialogicznym sporze na temat tych aspektów? – to jedna z kwestii do dyskusji, które wymienia prof. dr Paul Zalewski.

Warsztaty dla około 50 osób z Polski i Niemiec tłumaczone będą symultanicznie. Udział jest bezpłatny. Prosimy o wiążące zgłoszenie do dnia: 5 września 2021 r. na stronie: https://warsztaty-historia-regionu-14-9-2021.konfeo.com  

Warsztaty odbywają się w ramach wspólnego polsko-niemieckiego projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu", w którym Uniwersytet Europejski Viadrina uczestniczy jako partner Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz uniwersytetów do sieci transgranicznej, finansowanej ze środków unijnych, należą także Muzeum w Schwedt i Pomorskie Muzeum Krajowe w Greifswaldzie. W ramach wyjazdów studyjnych, warsztatów i konferencji ma być pogłębiana współpraca transgraniczna w polsko-niemieckim obszarze powiązań.

Więcej informacji o projekcie:

www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/kg/denkmalkunde/forschung/Interreg-Projekt/

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/kg/denkmalkunde/_download/Polsko-niemieckie-warsztaty-o-historii-regionalnej-14_9_2021-Slubice.pdf

Informacji udziela:

dr Magdalena Abraham-Diefenbach

Uniwersytet Europejski Viadrina, Katedra Badań nad Zabytkami

tel.: 061 829 6772

e-mail: abraham-diefenbach@europa-uni.de