Banner Collegium Polonicum

Partnerstwo miast Gdańska i Bremy otrzyma XX Nagrodę Viadriny – gala wręczenia i dyskusja 5 października br.

Partnerstwo między Gdańskiem a Bremą, podpisane w 1976 roku było jednym z pierwszych porozumień o współpracy miast zawartych między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Ta wieloletnia współpraca zostanie w tym roku uhonorowana XX Nagrodą Viadriny przyznawaną przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

We wtorek, 5 października br., Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, oraz dr Andreas Bovenschulte, burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy, odbiorą Nagrodę podczas uroczystej gali połączonej z dyskusją panelową w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, przy ulicy Logenstraße 4 we Frankfurcie nad Odrą.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w rozmowie z laureatami (od godz. 16.00) oraz w gali wręczenia Nagrody (od godz. 18.00). Z powodu pandemii ilość miejsc w auli jest ograniczona. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i transmitowane na żywo w internecie.

Aby uczestniczyć w uroczystości na miejscu lub w transmisji na żywo: www.europa-uni.de/nagrodaviadriny prosimy o rejestrację przez formularz online do poniedziałku, 27 września br..

„Od ponad 45 lat Gdańsk i Brema działają wspólnie i solidarnie, wzmacniając tym samym demokrację na poziomie lokalnym. W trudnych okresach, jak np. podczas stanu wojennego w latach 80., mieszkańcy Bremy gościli działaczy Solidarności i wspierali mieszkańców Gdańska. Wszyscy dotychczasowi burmistrzowie obu miast wspierali i nadal wspierają ‘dyplomację miast’, aby wielka, uniwersalna idea europejskiej jedności w różnorodności mogła zakorzenić się także lokalnie. W tym duchu działał były prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który w styczniu 2019 roku za swoje przekonania zapłacił najwyższą cenę i padł ofiarą zamachu. XX Nagroda Viadriny stanowi pośmiertnie uhonorowanie także jego osoby. Jego następczyni, Aleksandra Dulkiewicz, niezrażona strachem i nienawiścią, kontynuuje jego politykę”. – tak prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, przewodnicząca Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu, uzasadnia decyzję o przyznaniu XX nagrody Viadriny partnerstwu miast Gdańska i Bremy.

Program:

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 rozmową laureatów nagrody Aleksandry Dulkiewicz i dr Andreasa Bovenschulte „O dzisiejszym znaczeniu partnerstwa miast”, w której wezmą udział: 

 

- René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą

- prof. dr Gesine Schwan, prezydentka HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

- dr Susann Worschech, naukowczyni w dziedzinie European Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz

- Mateusz Weis-Banaszczyk, absolwent Viadriny z partnerskiego miasta Frankfurtu - Heilbronn.

Rozmowę poprowadzą: prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, dyrektorka Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Basil Kerski, redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu DIALOG i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Po półgodzinnej przerwie, o godz. 18.00, również w Auditorium Maximum, rozpocznie się gala wręczenia XX Nagrody Viadriny, podczas której laudację wygłosi dr Marek Prawda, były ambasador RP w Berlinie i były szef Komisji Europejskiej w Warszawie.

Nagrodę Towarzyszącą otrzyma w tym roku Orkiestra Uniwersytecka Viaphoniker e. V.

Historia partnerstwa Gdańska i Bremy:

Partnerstwo miast Gdańska i Bremy rozpoczęło się w latach 70., sześć lat po zawarciu pamiętnego układu o normalizacji stosunków między Polską a Niemcami. W owym czasie był to znaczący krok na drodze ku dobrosąsiedzkiej współpracy obu krajów. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dwoma tradycyjnymi miastami portowymi i hanzeatyckimi 12 kwietnia 1976 r. Głównymi celami umowy były pojednanie i zbliżenie obu narodów oraz wymiana w dziedzinie polityki lokalnej, nauki i edukacji, kultury i sportu. Liczne instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne w obu miastach realizują tę umowę do dziś w formie wspólnych projektów.

 Od 1999 roku Nagroda Viadriny w wysokości 5 000 euro przyznawana jest corocznie przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: noblista Günter Grass (2001), Adam Michnik (2000), Adam Krzemiński (2006), premier Tadeusz Mazowiecki (2009), Krzysztof Penderecki (2011), Hans-Dietrich Genscher (2012) oraz Agnieszka Holland (2019).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Uniwersytet Europejski Viadrina

Biuro Prasowe

tel.: +49 (0)335 5534 4515

presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de