Banner Collegium Polonicum

Uroczysta gala wręczenia 20. Nagrody Viadriny Partnerstwu miast Gdańska i Bremy – zgłoszenie udziału do 1 października

We wtorek, 5 października, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uhonoruje Partnerstwo Miast Gdańska i Bremy 20. Nagrodą Viadriny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy od godz. 16.00 do udziału w rozmowie z laureatami oraz w gali wręczenia Nagrody w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, przy ulicy Logenstraße 4 we Frankfurcie nad Odrą. Nagrodę odbiorą Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, oraz dr Andreas Bovenschulte, burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy.

Z powodu pandemii ilość miejsc w auli podczas rozmowy (godz. 16.00) i gali wręczenia nagrody (godz. 18.00) jest ograniczona. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i transmitowane na żywo w internecie. Aby uczestniczyć w uroczystości na miejscu lub w transmisji na żywo: www.europa-uni.de/nagrodaviadriny prosimy o rejestrację przez formularz online do piątku, 1 października.

Claus Detjen, inicjator nagrody Viadriny i honorowy senator Uniwersytetu Europejskiego, wyjaśnia, dlaczego oba miasta zostały wyróżnione Nagrodą: „Partnerstwo miast urzeczywistnia się bezpośrednio w życiu codziennym – tam, gdzie ludzie naprawdę się spotykają: w sporcie, w edukacji, na poziomie indywidualnych przyjaźni. To są kontakty, które mają charakter emocjonalny”. Miasta są nośnikami rozwoju politycznego i społecznego, podkreśla Claus Detjen i dodaje: „W przypadku Gdańska widać to szczególnie mocno poprzez świadomość samodzielnie wywalczonej wolności. Dla mnie nagroda ta jest także sposobem na podkreślenie, że zjednoczenie Niemiec nie byłoby możliwe bez wolnościowych przemian w Polsce”.

Program:

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 rozmową laureatów nagrody Aleksandry Dulkiewicz i dr Andreasa Bovenschulte „O dzisiejszym znaczeniu partnerstwa miast”, w której udział wezmą: 

- René Wilke, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą

- prof. dr Gesine Schwan, prezydentka HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

- dr Susann Worschech, naukowczyni w dziedzinie European Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz

- Mateusz Weis-Banaszczyk, absolwent Viadriny z partnerskiego miasta Frankfurtu - Heilbronn.

Rozmowę poprowadzą: prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast, dyrektorka Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Basil Kerski, redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu DIALOG i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Po półgodzinnej przerwie, o godz. 18.00, również w Auditorium Maximum, rozpocznie się gala wręczenia 20. Nagrody Viadriny, podczas której laudację wygłosi dr Marek Prawda, były ambasador RP w Berlinie i były szef Komisji Europejskiej w Warszawie.

Nagrodę Towarzyszącą otrzyma w tym roku Orkiestra Uniwersytecka Viaphoniker e. V.

Historia partnerstwa Gdańska i Bremy:
Partnerstwo miast Gdańska i Bremy rozpoczęło się w latach 70-tych, w sześć lat po zawarciu pamiętnego układu o normalizacji stosunków między Polską a Niemcami. W owym czasie był to znaczący krok na drodze ku dobrosąsiedzkiej współpracy obu krajów. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy dwoma tradycyjnymi miastami portowymi i hanzeatyckimi 12 kwietnia 1976 r. Głównymi celami umowy były pojednanie i zbliżenie obu narodów oraz wymiana w dziedzinie polityki lokalnej, nauki i edukacji, kultury i sportu. Liczne instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne w obu miastach realizują tę umowę do dziś w formie wspólnych projektów.

Historia Nagrody Viadriny:
Od 1999 roku Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro przyznawana jest corocznie przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania. Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: noblista Günter Grass (2001), Adam Michnik (2000), Adam Krzemiński (2006), premier Tadeusz Mazowiecki (2009), Krzysztof Penderecki (2011), Hans-Dietrich Genscher (2012) oraz Agnieszka Holland (2019).

Dodatkowych informacji udziela:

Uniwersytet Europejski Viadrina

Biuro Prasowe

tel.: +49 (0)335 5534 4515

presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de