Banner Collegium Polonicum

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 21 października 2021 o godz. 12:00 sali konferencyjnej rozpocznie się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/22 w Collegium Polonicum w Słubicach. Nowy rok akademicki otworzy prof. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z prezydentką Viadriny, prof. Julią von Blumenthal. Wykład inauguracyjny „Suaviter in modo, fortiter in re” wygłosi dr Andrzej Byrt. Tematem wykładu będzie misja Collegium Polonicum oraz polsko-niemiecka współpraca akademicka.

Dr Andrzej Byrt to były dyplomata, ambasador RP w Niemczech (dwukrotnie) oraz we Francji i Monako, wiceminister w resortach współpracy gospodarczej z zagranicą oraz spraw zagranicznych, w latach 2009–2014 prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest ekspertem ws. integracji gospodarczej, handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych negocjacji gospodarczych i politycznych, koniunktury gospodarczej, wystawiennictwa oraz negocjacji.

W trakcie uroczystości odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście. W tym roku wydarzenie odbywa się z ograniczoną liczbą gości, inauguracja będzie transmitowana na żywo i dostępna dla wszystkich zainteresowanych na profilu Collegium Polonicum na Facebooku: https://www.facebook.com/events/302681504550070/?ref=newsfeed

Inauguracja jest kolejnym wydarzeniem w ramach jubileuszu 30-lecia Collegium Polonicum. Po zakończeniu uroczystości w foyer odbędzie się wernisaż wystawy Kamy Kuik „Portrety Collegium Polonicum”. Wystawa składa się z 30 portretów, kilkanaście z nich to portrety osób związanych obecnie z Collegium Polonicum. Portrety na stałe zawisną w holu przed dużą aulą.

Następnie zostanie zaprezentowany album fotograficzny autorstwa Adama Czerneńki, zawierający kilkaset fotografii dokumentujących historię, gości oraz przedstawiający ważne momenty z 30 lat istnienia Collegium Polonicum. 

O Collegium Polonicum

Collegium Polonicum to wspólna placówka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. To wyjątkowa transgraniczna jednostka na polsko-niemieckim pograniczu, gdzie mają miejsce codzienna międzynarodowa współpraca, integracja i badania. Ponad 20% studentów Collegium Polonicum to obcokrajowcy, a dzięki nowym kierunkom studiów takim jak Studia o Polsce czy Digital Entrepreneurship ich liczba z roku na rok rośnie.

W 1991 roku został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w symbolicznym miejscu, na granicy polsko-niemieckiej, placówki naukowo-dydaktycznej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołały Collegium Polonicum w Słubicach, które świętuje jubileusz 30-lecia.

FB_wydarzenie_2021-600 ©Tomasz Stefański