Banner Collegium Polonicum

30-lecie Collegium Polonicum - dyskusja panelowa “Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe” otwiera jubileuszowe obchody

30latCP_poziom-190 ©CP

W roku 2021 Collegium Polonicum w Słubicach obchodzi 30-lecie działalności.

Oficjalne obchody jubileuszu rozpoczną się dyskusją panelową na temat transgranicznej nauki „Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe”, która odbędzie się online w czwartek, 17 czerwca 2021 w godz. 12:00-14:00. Uroczystość otworzą prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium Polonicum.
W dyskusji panelowej udział wezmą naukowcy od lat zajmujący się badaniami dotyczącymi współpracy transgranicznej:

  • prof. Hynek Böhm, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Czechy, Uniwersytet Opolski
  • prof. Dorte Jagetic Andersen, Uniwersytet Południowej Danii
  • Gyula Ocskay, dyrektor Instytutu European Institute of Cross-border Studies, Budapeszt, Węgry.

Rozmowę będzie moderował prof. Jarosław Jańczak, pracownik naukowy zarówno Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, od wielu lat związany z Collegium Polonicum w Słubicach.

 Dyskusja odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski. Będzie można do niej dołączyć online na stronie www.cp.edu.pl lub na profilu Collegium Polonicum na Facebooku (www.facebook.com/cpslubice).

 Na jesień 2021 zaplanowano wernisaż wystawy malarskiej „Portrety Collegium Polonicum”, przedstawiającej osoby związane z życiem placówki oraz prezentację albumu fotograficznego. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie otwarcie dużej auli po kapitalnym remoncie spowodowanym pożarem w lipcu 2018 roku. Program  strony jubileuszowej www.cp.edu.pl/30lat

Również Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą świętuje w tym roku 30-lecie. 15 lipca 1991 roku podpisano akt założycielski Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a w październiku 1992 r. pierwsze studentki i pierwsi studenci rozpoczęli studia. Z okazji tych rocznic, w okresie od lipca 2021 r. do października 2022 r., na Uniwersytecie Europejskim Viadrina odbędą się różne wydarzenia dotyczące zarówno 30-letniej historii Viadriny, jak i roli uczelni w przyszłości. Program wydarzeń oraz historia uczelni znajdują się na polskiej www.europa-uni.de/30lat i niemieckiej www.europa-uni.de/30Jahre stronie internetowej.

O Collegium Polonicum

Collegium Polonicum to wspólna placówka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. To wyjątkowa transgraniczna jednostka na polsko-niemieckim pograniczu, gdzie mają miejsce codzienna międzynarodowa współpraca, integracja i nauka.

W 1991 roku został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w symbolicznym miejscu, na granicy polsko-niemieckiej, placówki naukowo-dydaktycznej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołały Collegium Polonicum w Słubicach.

Ze względu na pandemię jubileusz 30-lecia będzie miał inny charakter, niż zamierzano. Część uroczystości odbędzie się online lub będzie hybrydowa, a II Zjazd Absolwentów CP odbędzie się prawdopodobnie dopiero w 2022 roku, aby można było spotkać się na miejscu.