Banner Collegium Polonicum

„Europa jako wspólna perspektywa” – Sympozjum z udziałem Ireny Lipowicz, Marka Prawdy, Gesine Schwan i Rolfa Nikela na Uniwersytecie Europejskim Viadrina na temat relacji polsko-niemieckich po ataku na Ukrainę

Realne zagrożenie, jakie stanowi dla Polski, Niemiec i innych państw europejskich atak Rosji na Ukrainę, zmienia także polsko-niemiecki dyskurs. Tej nowej, szczególnie trudnej sytuacji, będzie poświęcone sympozjum „Bartoszewski Promemoria 2: Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w latach 2022/23”, które odbędzie się w poniedziałek, 14 listopada, w godz. od 14.00 do 20.00 w sali Logensaal, przy ul. Logenstraße 11 na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Podczas wręczenia Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy w 1986 r. Władysław Bartoszewski zauważył „nie ma pokoju bez wolności”. Pamiętając o przesłaniu historyka i byłego ministra spraw zagranicznych W. Bartoszewskiego (1922-2015), polscy i niemieccy intelektualiści będą dyskutować o aktualnym znaczeniu Europy jako wspólnoty interesów, wspólnoty bezpieczeństwa i wspólnoty wartości. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Marek Prawda, były ambasador Polski w Niemczech. Głos zabiorą również prof. Gesine Schwan, była prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a obecnie przewodnicząca Humboldt-Viadrina Governance Platform; laureatka nagrody Viadriny i profesor nauk prawnych Irena Lipowicz; Rolf Nikel, ambasador w Polsce do 2020 r. oraz naukowcy Viadriny prof. Gangolf Hübinger i dr hab. Carolin Leutloff-Grandits.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum. Językami wydarzenia są niemiecki i polski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

Prosimy o rejestrację do poniedziałku 7 listopada br. Więcej informacji o konferencji oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie Fundacji im. Karla Dedeciusa:
https://www.ub.europa-uni.de/pl/benutzung/bestand/kd_stiftung/projekte/bartoszewski-promemomoria/index.html

Organizatorzy i fundatorzy sympozjum: Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Fundacja im. Karla Dedeciusa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji) w Warszawie, Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Centrum Viadrina B/ORDERS IN MOTION oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dodatkowych informacji udziela:


Uniwersytet Europejski Viadrina
Biuro Prasowe
tel.: +49 (0)335 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de