Banner Collegium Polonicum

Zakorzenieni w dwumieście“ – Viadrina i Collegium Polonicum biorą udział w akcji sadzenia drzew we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach

Pod hasłem „Zakorzenieni w dwumieście” w dniach 25-29 kwietnia br. w różnych miejscach Frankfurtu nad Odrą i Słubic odbędzie się akcja sadzenia drzew. W czwartek, 28 kwietnia br. o godz. 10:00 Uniwersytet Europejski Viadrina z okazji swojego 30-lecia zasadzi drzewo za budynkiem Logenhaus, Logenstraße 11 (wejście od ulicy Heinrich-von-Stephan-Straße). W piątek 29 kwietnia br. o godz. 11:00 w Collegium Polonicum w Słubicach również z okazji 30-lecia uczelni zostanie zasadzona wiśnia przed budynkiem biblioteki. Wiśnię zakupiono dzięki wsparciu Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Udział w wydarzeniu weźmie prezydentka Viadriny, prof. Julia von Blumenthal, a w piątek dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium Polonicum oraz studenci. Nasadzenia są częścią studenckiego tygodnia klimatu, który odbywa się w dniach 25-29 kwietnia br. i został zorganizowany przez Samorząd Studencki Viadriny (AStA).

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na akcję sadzenia drzew. Prosimy o zgłoszenie udziału na adres: presse@europa-uni.de

W akcję „Zakorzenieni w dwumieście” zaangażowało się również ARLE gGmbH, które we wtorek 26 kwietnia br. o godz. 9:00 zasadzi jabłoń w „Bajkowym Lesie dwumiasta”. Tego samego dnia o godz. 10:00 w ogrodzie studenckiego Hedwigshaus zostanie zasadzona śliwa przez Ekumeniczne Centrum Europejskie. Następnie o godz. 13:00 w ogrodzie katolickiego duszpasterstwa akademickiego Parakletos w Słubicach zostanie zasadzone kolejne drzewo.

O projekcie:

Pomysł na projekt „Zakorzenieni w dwumieście” powstał przy udziale kilku instytucji – w tym studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz uczniów szkoły średniej z Frankfurtu nad Odrą Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium - i obecnie jest wspólnie realizowany w różnych miejscach we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach.

Sadzenie drzew ma na celu podniesienie świadomości na temat zmian klimatu na poziomie lokalnym. Jednocześnie drzewa miejskie przyczyniają się do tego, że przestrzeń miejska staje się bardziej przyjazna do życia i podnosi jego jakość dla wszystkich.