Banner Collegium Polonicum

Wykład „Zapomniane centrum Europy. Górny Śląsk i Galicja jako regiony różnorodności. Przeszłość i teraźniejszość”

Collegium Polonicum i Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Historyków i Geografów zapraszają 2 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 do małej auli Collegium Polonicum na wykład „Zapomniane centrum Europy. Górny Śląsk i Galicja jako regiony różnorodności. Przeszłość i teraźniejszość”. Prelegentem będzie dr Marcin Wiatr z Leibniz Institute for Educational Media | Georg Eckert Institute.

Górny Śląsk i Galicja to dwa historyczne regiony graniczne w Polsce i na Ukrainie, które do dziś charakteryzują się wieloetnicznością. Przez wieki działały tu różne podmioty polityczne, religijne, kulturalne i gospodarcze, nadając obu regionom charakter, który jest przykładem europejskiej różnorodności z jej ponadnarodowymi powiązaniami. Tutaj spotykają się odmienne pamięci o historii Polaków, Niemców, Ukraińców, Austriaków i Żydów, ale także Czechów, Węgrów i Ormian. Oba regiony były narażone w XIX i XX w. na zakusy polityczne ze strony państw sąsiednich - Niemiec i Polski, ale także Węgier, Rumunii, Czechosłowacji, Ukrainy i Rosji, które nie ustały do dnia dzisiejszego, o czym świadczy zakrojona na szeroką skalę inwazja Rosji na Ukrainę. Dziś na Górnym Śląsku i w Galicji żyją razem ludzie, którzy różnie określają swoją tożsamość kulturową. Czują się albo Polakami, albo Niemcami, albo Morawianami, albo Ukraińcami, albo regionalnie - Górnoślązakami, Galicjanami lub Hucułami.

Wychodząc od literackich przewodników po Górnym Śląsku i Galicji oraz eseju Karla Schlögla "Decyzja w Kijowie. Ukraińskie lekcje", wykład daje wgląd w kulturowo-historyczne przemiany obu regionów w zapomnianym centrum Europy, ale także zwraca uwagę na aktualne wydarzenia związane z wybuchem wojny.

Marcin Wiatr studiował germanistykę, historię i pedagogikę na uniwersytetach w Opolu i Kilonii. Jest koordynatorem naukowym Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz Niemiecko-Czeskiej Komisji Podręcznikowej. Główne obszary zainteresowań naukowych: polityka edukacyjna i kwestie mniejszościowe w regionach przygranicznych Europy Środkowo-Wschodniej, literatura w dyskursie publicznym i jako czynnik strategii politycznych, dydaktyka transnarodowa.