Banner Collegium Polonicum

Inauguracja roku akademickiego 2023/24

W Collegium Polonicum już po raz 26 zostanie uroczyście zainaugurowany rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się w czwartek, 19 października 2022 o godz. 12:00 w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach. Poprowadzi ją prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z wiceprezydentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. dr hab. Dagmarą Jajeśniak-Quast.

W trakcie uroczystości odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak również przedstawiciele Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz zaproszeni goście.

Wykład inauguracyjny pt.: „Pół wieku pracy na rzecz dialogu. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa (UNESCO) – historia i najbliższa perspektywa” wygłosi prof. dr hab. Violetta Julkowska. Komisja utworzona w lutym 1972 r. pod egidą krajowych Komitetów ds. UNESCO  była od początku swojego istnienia jednym z niewielu forów merytorycznego dialogu między Polską a Republiką Federalną Niemiec na temat historii obu państw oraz jej nauczania.

O muzyczną oprawę uroczystości zadba chór „Adoramus” pod dyrekcją dr Barbary Weiser-Lady. Uroczystość jest otwarta dla zainteresowanych i będzie tłumaczona symultanicznie na język niemiecki i angielski.

Program uroczystości: 

Hymn państwowy

1. Przemówienie Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
2. Przemówienie Wiceprezydentki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. dr hab. Dagmary Jajeśniak-Quast
3. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Collegium Polonicum
4. Immatrykulacja studentów I roku
5. Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Violetta Julkowska
"Pół wieku pracy na rzecz dialogu. Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa (UNESCO) – historia i najbliższa perspektywa"

Gaudeamus