Banner Collegium Polonicum

Karty pracy do nauki języka polskiego

W foyer Collegium Polonicum przy wejściu głównym wciąż można oglądać wystawę poświęconą podręcznikowi „Karty pracy do nauki języka polskiego (A1)” autorstwa dr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej i Agnieszki Skwarek. Wystawa składa się z jedenastu tablic, na których można obejrzeć wybrane strony z książki.

Podręcznik powstał przede wszystkim z myślą o przyszłych studentach i studentkach prowadzonego w CP kierunku studia o Polsce. „Konstruując te materiały, opierałyśmy się przede wszystkim na naszym wieloletnim doświadczeniu pracy ze studentkami i studentami, którzy w Słubicach uczyli się polskiego języka od podstaw na kierunku filologia polska jako obca” – mówiły autorki tego nowatorskiego podręcznika.

Zależało im na tym, aby treści zawarte w podręczniku wprowadzały przyszłych studentów i studentki w niektóre realia życia w Słubicach. Dlatego znalazły się w nim nazwy kilku elementów topografii Słubic, zdjęcia różnych obiektów i miejsc charakterystycznych dla naszego Dwumiasta.

Chodziło także o to, aby materiały te mogły służyć do samodzielnej nauki. Dlatego do kart dołączono zestaw nagrań niektórych ćwiczeń, klucz do zadań oraz komentarz gramatyczny. Podręcznik składa się z 30 kart pracy, które są ze sobą powiązane leksykalnie i gramatycznie. Materiał w nich zawarty można zrealizować w podczas sześćdziesięciogodzinnego kursu. Kolejność kart jest związana z procesem stopniowego nabywania wiedzy i umiejętności w  zakresie tematów dotyczących dnia codziennego (przedstawianie się i podstawowe informacje o sobie, zakupy, zamawianie posiłków w barze, podróżowanie, zainteresowania, czas wolny, pytanie o drogę, opowiadanie o swoim dniu, podawanie godzin).

„Bardzo zależało nam na przejrzystej budowie, której istotnym elementem będzie powtarzalność. Dlatego karty zawierają podobne elementy graficzne, zbliżone w formie ćwiczenia i zadania, a także konsekwentnie sugerują osobom korzystającym z kart tłumaczenie konkretnych słów na języki rodzime jeszcze przed wystąpieniem ich w dalszych partiach tekstów. Systematyczne powtarzanie materiału za pomocą kart zatytułowanych „Podsumowanie” może służyć wstępnemu potwierdzeniu, że treści  zostały dobrze zrozumiane i zapamiętane.” – mówią autorki.

„Karty pracy do nauki języka polskiego (A1)” mogą być również używane jako pomoc dydaktyczna przez lektorów podczas kursów wprowadzających w naukę języka polskiego. W podręczniku można znaleźć następujące zagadnienia gramatyczne: koniugacje w  czasie teraźniejszym, czas przeszły, liczba mnoga rzeczowników niemęskoosobowych, odmiana i podstawowe funkcje rzeczownika w mianowniku, narzędniku i bierniku, zaimki osobowe i dzierżawcze, zdania przeczące i pytania o rozstrzygnięcie, liczebniki główne i  porządkowe. Wymienione zagadnienia w bardzo podstawowym zakresie wyjaśnione zostały w „Komentarzu gramatycznym”, który dostępny jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

„Karty pracy do nauki języka polskiego (A1)” wraz z plikami dźwiękowymi można darmowo pobrać tutaj.