Banner Collegium Polonicum

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja

Poetka i noblistka Wisława Szymborska nie podróżowała wiele, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. Z okazji 100. urodzin poetki Fundacja im. Karla Dedeciusa zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej recepcji jej twórczości na arenie międzynarodowej, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Collegium Polonicum w Słubicach. Oprócz paneli dyskusyjnych w programie konferencji znalazły się także wydarzenia z udziałem znamienitych gości otwarte dla zainteresowanej publiczności.

Wykład inauguracyjny w środę, 15 listopada o godz. 14.00 w auli CP wygłosi prof. Michał Rusinek, autor i tłumacz wielu książek dla dorosłych i dzieci, był również przez wiele lat sekretarzem Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki i noblistki. W swoim wykładzie otwierającym opowie o podróżach poetki - tych dosłownych, ze szczególnym uwzględnieniem ponoblowskich, oraz tych metaforycznych, których podmiotem była nie tyle ona sama, ile jej poezja. Postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze według niego przekładalność jej poezji i łatwość przyswajania jej przez inne języki i inne kultury.

Z kolei w czwartek, 16 listopada o godz. 10.30 do foyer CP na spotkanie z Michałem Rusinkiem zapraszamy najmłodszych. Zaprezentuje on książkę „Szalik. O Wisławie Szymborskiej dla dzieci”. Autor przybliża w niej młodym czytelnikom postać Noblistki i dzięki pięknym ilustracjom Joanny Rusinek zabiera nas w świat tej wyjątkowej poetki. Z opisu wydawnictwa wynika, że jest to książka dla dzieci w wieku 6-8 lat, ale szata graficzna i mądrze poprowadzona opowieść autora spodoba się także starszym dzieciom oraz dorosłym, nie tylko polonistom, którym mogłaby pomóc w rozbudzaniu literackiej wrażliwości i ciekawości w uczniach. Spotkanie poprowadzi dr Ksymena Filipowicz-Tokarska.

Partnerzy konferencji:
Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki - germanistyka UWr, Fundacja Wisławy Szymborskiej, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Program konferencji i rejestracja tutaj.

szymborska2023-grafika