Banner Collegium Polonicum

Konferencja „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”

W dniach 16-17 listopada 2023 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”.
 
Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej we współczesnym świecie. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, reprezentujący wszystkie ośrodki politologiczne w kraju, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym. Wykład otwierający pt. „The Crisis of Representative Democracy” wygłosi dr hab. Fernando Casal Bértoa z University of Nottingham (School of Politics and International Relations), współdyrektor Research Centre for the Study of Parties and Democracy REPRESENT.

Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka”.

Konferencja "Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań" jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki