Banner Collegium Polonicum

Kalendarz imprez / Veranstaltungskalender


07.06.2019, 12:00

Absolutorium

Graduation ceremony


23.05.2019, 13:00

Uroczystość z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Festveranstaltung anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Universität Poznań“


17.05-31.07.2019

Wystawa fotograficzna „Pomiędzy czasem a przestrzenią"

Fotoausstellung „Zwischen Zeit und Raum"


13-15.05.2019

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek


09.05.2019

Dzień Europy

Europatag


10.04.2019

Dzień Otwartych Drzwi

Tag der offenen Tür


28-29.03.2019

Międzynarodowa konferencja „Civil Society Academy”

Internationale Konferenz „Civil Society Academy”


20.-21.02.2019

Language and belonging: the German minority in Poland


14.02.2019

Konferencja: Mobilność na transgranicznym rynku pracy Polska-Niemcy – dziesięć lat traktatu lizbońskiego 

Konferenz: Die Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – Zehn Jahre nach Lissabon


 07-08.02.2019

Konferencja " Europa XXI wieku"

Konferenz " Europa des 21. Jahrhunderts"