Banner Collegium Polonicum

2022


12.12.2022, 17:00, biblioteka / Bibliothek

Świąteczne czytanie

Lesung moderner Weihnachtsgeschichten


06.12.2022, 11:30-15:30, mała aula

Od pocztówki do wirtualnych wystaw – Koło Studentów kierunku studia o Polsce zaprasza na warsztaty dotyczące komunikacji wizualnej


05.12.2022, 19.00

Spektakl teatralny "Klimakterium"


26.11.2022
Spektakl teatralny "Weekend z R"


24.11.2022, 17:00, biblioteka CP

Niesamowita historia księdza Kaingby – spotkanie autorskie w Collegium Polonicum w Słubicach


17.-18.11.2022
Konferencja "Ewolucja systemu politycznego. Wyzwania dla demokracji w czasach kryzysu"


15.11.2022, 17:00, Foyer

„Jest inaczej. Berlińska społeczność ukraińska a rosyjska agresja" - otwarcie wystawy "30 Ukrainek i Ukraińców w Berlinie" z dyskusją panelową

„Nichts wie zuvor. Die ukrainische Community Berlins und die russische Aggression“ – Ausstellungseröffnung "30 Ukrainer*innen in Berlin" mit Paneldiskussion


8.11.2022, 14:45 / biblioteka CP, Bibliothek des CP

ODWOŁANE/ABGESAGT

Prof. Rolf Fieguth o świeżych przekładach „Ferdydurke” i „Quidama” - spotkanie z tłumaczem

Prof. Rolf Fieguth über die neuesten Übersetzungen von „Ferdydurke“ und „Quidam“ - ein Treffen mit dem Übersetzer


28.10.2022, 10:00 / mała aula, kleine Aula

Konferencja oraz wystawa "Bitwa pod Kunowicami - historia lokalna widziana globalnie" 


26-28.10.2022, 16:00-18:00

Warsztaty na temat mowy nienawiści

29.10.2022, 20:00 / duża aula, große Aula

Spektakl teatralny „Wśród naszych” / Theateraufführung "among us"


21.10.2022, 12:00 Uhr

Inauguracja roku akademickiego 2022/23

Eröffnung des akademischen Jahres 2022/23


9.10.2022, 17:00, duża aula

Spektakl komediowy "Rubionowe gody"


18.09.2022, 15:00, duża aula

Kabaret Paranienormalni


7.09.2022, 17:00, biblioteka CP / Bibliothek des CP

Światowe czytanie literatury ukraińskiej

Viadrina und Collegium Polonicum beteiligen sich an weltweiter Ukraine-Lesung


5-6.09.2022, duża aula/große Aula

Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Cele, drogi i metody transferu prawa. Sukcesy i porażki transplantacji prawa”

Internationale wissenschaftliche Konferenz „Ziele, Wege und Methoden des Rechtstransfers: Erfolge und Misserfolge der Rechtstransplantate“


7-8.07.2022

Konferencja: Zmarginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspektywy rozwoju kultury regionalnej

Konferenz: Marginalisiertes Kulturerbe und Perspektiven für regionale Kulturentwicklungoku


1.07.2022, 12:00

Absolutorium

Graduation Day


23.-24.06.2022

Międzynarodowa konferencja "Europa XXI wieku"

Internationale Konferenz "Europa des 21. Jahrhunderts"


2.06.2022

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki


1.06.2022, sala / Raum 13

Międzynarodowa konferencja  „Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w perspektywie porównawczej.”

Internationale Konferenz zum Thema: „Politikberater*innen und Lobbyist*innen im politischen Entscheidungsprozess. Politische Expertenkultur im Vergleich.“


31.05.-1.06.2022

Warsztaty studenckie „Tłumaczenie literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Zbigniew Herbert w niemieckim tłumaczeniu” 


28.05.2022, 15:00-18:00, teras widkowy/ Dachterrasse

Ogrody Słubfurtu: Robimy piknik i budujemy meble i kwietniki

Słubfurter Gärten: Picknick & Möbel und Planzkisten bauen


28.05.2022, 10:00-14:00, online

Dzień Kandydata na UAM

Infoveranstaltung für Studieninteressierte (auf Polnisch)


19-21.05.2022, sala / Raum 13

Konferencja: Polskie i niemieckie kryminały kobiece - porównanie

Konferenz: Deutsche und polnische Frauenkrimis im Vergleich


27.04.2022, 17:00, sala / Raum 13

Prezentacja książki „OderÜbersetzen” oraz dyskusja panelowa na temat: „Karl Dedecius. Dotykając mitu”

Podiumsdiskussion und Buchpräsentation „Karl Dedecius. Eine Annäherung an den Mythos“ (OderÜbersetze)