Banner Collegium Polonicum

Aktualności

W czwartek, 23 stycznia br. o godz. 17:00 w Bibliotece Collegium Polonicum odbędzie się spotkanie autorskie z dr Joanną Staśkiewicz, autorką pracy „Katholische Frauenbewegung in Polen? Zum Wandel der Geschlechterverhältnisse in der katholischen Kirche in Polen nach 1989“. Organizatorami spotkania są Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z Biblioteką Collegium Polonicum Wstęp wolny! Autorka przedstawi najważniejsze katolickie organizacje kobiece (lub jako takie się definiujące) powstałe po 1989, ich społeczny wpływ i strategie działania oraz możliwości działania kobiet w Kościele katolickim w Polsce. Autorka pokaże, jak katolickie mity narodowe jak np. mit Matki Polki i jego połączenie z kultem maryjnym interpretowane są przez Kościół katolicki w Polsce i katolickie organizacje (kobiece). Kościół katolicki i mity narodowe wywierają istotny wpływ na społeczeństwo i sytuację kobiet w Polsce. Co ciekawe, po 1989 nie powstał w Polsce katolicki ruch kobiet, który dążyłby do równouprawnienia kobiet w Kościele i do refleksji nad rolą kobiet w katolicyzmie. Oficjalne katolickie organizacje kobiece powstałe po 1989 z inicjatywy Kościoła, funkcjonują jako organizacje kościelne, umiejętnie mobilizowane przez Kościół do debat politycznych np. na temat praw reprodukcyjnych, polityki równościowej lub tzw. ideologii gender. Informacji udziela: UAM Collegium Polonicum w Słubicach Public Relations ul. Kościuszki 1 69-100 Słubice Tel. 61 829 6812 Fax 61 829 6809 www.cp.edu.pl