Banner Collegium Polonicum

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki oraz

Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. dr Julia von Blumenthal

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2018/2019

w Collegium Polonicum w Słubicach.

Uroczystość odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 13 Collegium Polonicum

w Słubicach, ul. Kościuszki 1.

Program uroczystości

Hymn państwowy

Przemówienie Rektora UAM prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego
Przemówienie Prezydent UEV prof. dr Julii von Blumenthal
Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Collegium Polonicum
Immatrykulacja studentów I roku

Wykład inauguracyjny
Prof. UAM. dr hab. Magdalena Musiał-Karg
„Zagrożenia dla demokratycznych standardów we współczesnej Europie”

Gaudeamus

 ZAPROSZENIE