Banner Collegium Polonicum

Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursie:

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Collegium Polonicum UAM w Słubicach