Banner Collegium Polonicum

Zmarł prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz

Screenshot_20230808-223852_WhatsApp_1 szpalta

2 szpalty

Prof. Pukacz od początku swojej kariery naukowej związany był z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Polonicum w Słubicach. Od lat prowadził badania ekosystemów wodnych Zachodniej Polski oraz Brandenburgii. Jako hydrobiolog swoje zainteresowania naukowe rozwijał w zakresie ekologii jezior, znaczenia roślinności wodnej w funkcjonowaniu ekosystemów jeziornych oraz biologii i ekologii ramienic.

Rozprawę doktorską pod tytułem „Ocena stanu ekologicznego jezior Pojezierza Lubuskiego” obronił z wyróżnieniem w 2006 r., natomiast tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych uzyskał w 2016 r. („Rola ramienic w precypitacji węglanu wapnia i jej konsekwencje dla mechanizmu wód jeziornych”).

Prof. Andrzej Pukacz był ponadto członkiem Komisji UAM ds. studenckich i kształcenia oraz  zespołu UAM ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju UAM.

Poza działalnością czysto naukową od lat działał na rzecz promowania walorów przyrody województwa lubuskiego oraz Brandenburgii. Z zamiłowania był przyrodnikiem, a jego wielką pasją było nurkowanie.