Banner Collegium Polonicum

Zasady wstępu i przebywania w budynku CP

W budynku Collegium Polonicum obowiązują następujące procedury i zalecenia.


WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do budynku Collegium Polonicum mogą wejść jedynie osoby, u których nie stwierdzono zakażenia wirusem SARS CoV-2 oraz u których nie występują objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku itp.).
Dozwolone jest wchodzenie do budynku CP wyłącznie wejściem głównym oraz wejściem do budynku Biblioteki CP. Do baru Europa można wejść wyłącznie wejściem od strony galerii PRIMA (przejście wewnątrz budynku, przy portierni głównej CP, pozostaje odtąd zamknięte).
W całym budynku Collegium Polonicum obowiązuje nakaz noszenia masek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (środki ochrony indywidualnej należy zapewnić we własnym zakresie). Nakaz obowiązuje również pracowników baru Europa.

Osoby z zewnątrz mogą zmierzyć przy portierni temperaturę i dezynfekują ręce.


SPOTKANIA / IMPREZY

Większe spotkania czy imprezy mogą się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Collegium Polonicum i rezerwacji odpowiedniej sali w dziale PR, jeśli ogólne wytyczne na takie spotkania zezwalają. 

Posiedzenia (narady, dozwolone wykłady, lekcje liceum, inne dozwolone zajęcia i spotkania) odbywają się z zachowaniem należytych odstępów (w salach COVID CONFORM na miejscach niezakreślonych, w pozostałych z zachowaniem jednego miejsca wolnego lub 1,5 metra odstępu).

Sala musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę.


DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

W Dziale Spraw Studenckich obsługiwana może być tylko jedna osoba. Pozostali interesanci muszą pozostać przed biurem, stosując się do reżimu sanitarnego (maseczka ochronna, odstęp).


BIBLIOTEKA CP

Aktualne informacje znajdują się na stronie Biblioteki.


Przydatne linki:

1) Informacje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2) Informacje Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (w języku niemieckim i w j. angielskim)

3) Koronawirus - informacje i zalecenia

4) Główny Inspektorat Sanitarny