Banner Collegium Polonicum

Zasady wstępu i przebywania w budynku CP

Zasady wstępu i przebywania studentów i interesantów w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (obowiązują od 22 czerwca 2020) - PDF

Oświadczenie - PDF