Banner Collegium Polonicum

Wystawa „Konieczność budowy znaku”

Jarosław Adam Wójcik

Wystawa „Konieczność budowy znaku”


Studia w latach 1978-1983 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie pod kierunkiem profesorów: Jacka Sienickiego, Tadeusza Brzozowskiego i Jerzego Nowosielskiego. Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku, w pracowni profesora Jacka Sienickiego. W latach od 1984 do 1990 asystent na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendia Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984 -1985 i 1990. W 1990 współpraca z agentem Victorem Snyderem w Filadelfii USA. W okresie 1991 – 1993 pracuje w przedstawicielstwie Walt Disney Company w Polsce (EIS-POL Ltd). W latach  1999 – 2010 jest grafikiem w korporacjach: Bong Polska, Paxar Polska i Avery Dennison R.I.S. Polska. Jednocześnie przez cały okres od ukończenia studiów do chwili obecnej uprawia sztukę. Tworzy malarstwo, rysunek, grafikę cyfrową, a także zajmuje się pracą dydaktyczną. Swoje prace prezentował na 71 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Obecnie jest doktorantem Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP i otworzył przewód doktorski.

W 2004 roku Grand Prix na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.

2017 –  Dyplom Ministra Kultury Mołdawii na Biennale Malarstwa w Kiszyniowie

Artysta o sobie:

Interesuje mnie rytualny charakter sposobu istnienia sztuki. Imperatyw tworzenia znaków jest rozpaczliwą próbą zachowania tożsamości, próbą ocalenia tego, co wciąż ulega rozpadowi. Wynika z kruchości egzystencji, jej czasowości i destrukcji immanentnie wpisanej w ludzki los. Konieczność tworzenia znaków jest częścią rytualnego „odgrywania Świata”, „imitowania” go w celu poznania i „oswojenia”. Mimesis jest tu nie tyle sposobem przedstawienia świata, ale także, a może przede wszystkim, w najgłębszym sensie potrzebą odnalezienia porządku, albo jakiegokolwiek innego znaczenia nadającego sens istnieniu.