Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji przy Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym oraz Collegium Polonicum w Słubicach organizują w dniu 7 czerwca 2018 r. międzynarodową konferencję na temat: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach i będzie stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów o charakterze dwunarodowościowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów interkulturowych. Konferencja będzie płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE, wynikających zarówno z intensyfikacji kontaktów międzynarodowych, jak i ze wzmożonej migracji obywateli państw członkowskich w ramach postępujących procesów integracji europejskiej.

W szczególności głównymi celami konferencji są:

- Omówienie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie rozwiązywania konfliktów
o charakterze transgranicznym w kontekście sporów cywilnych pomiędzy podmiotami
z Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem sporów rodzinnych i gospodarczych;

- Nakreślenie specyfiki sporów transgranicznych oraz zaprezentowanie mediacji jako metody ich rozwiązywania alternatywnej wobec sądów powszechnych, dającej zwaśnionym stronom możliwość zarówno ich szybszego, jak i mniej kosztownego zakończenia;

- Zwrócenie uwagi na specyficzny charakter sporów dwunarodowościowych oraz analiza wagi aspektów interkulturowych dla skuteczności postępowania mediacyjnego w przypadku sporu o charakterze transgranicznym;

- Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy podmiotami oraz instytucjami zajmującym i się problematyką sporów o charakterze transgranicznym;

- Popularyzacja mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów dwunarodowościowych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

Wnioski wypracowane podczas konferencji mają stanowić podstawę opracowania koncepcji rozwoju transgranicznego ośrodka rozwiązywania sporów dwunarodowościowych z zastosowaniem mediacji oraz zespołu fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do efektywnego rozwiązywania konfliktów o podłożu interkulturowym.
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod następującym linkiem:
www.conference-mediation.eu/index.php/pl/

Program ramowy