Banner Collegium Polonicum

Z życia Collegium Polonicum

  [ 1 ]   >>   >|


Auftakt zum internationalen Forschungsprojekt an der Jagiellonen Universität in Krakau

Die Professoren Arkadiusz Wudarski und Michael Stürner hielten am 1. März an der Jagiellonen Universität einen Vortrag zum Thema "Corporate Sustainability Due Diligence - a national and cross-border perspective". Auf Einladung von Professor Piotr Mostowik, Leiter des Lehrstuhls für Internationales Privatrecht, gaben die Referenten einen Überblick über das Thema der sozialen Verantwortung von Unternehmen sowohl aus nationaler als auch aus grenzüberschreitender Perspektive. >>> więcej

Informacja z dnia 13 marca 2023


Inauguracja międzynarodowego projektu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Profesorowie Arkadiusz Wudarski i Michael Stürner wygłosili 1 marca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący „Corporate Sustainability Due Diligence – a national and cross-border perspective”. Na zaproszenie profesora Piotra Mostowika, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego, prelegenci przedstawili zarys problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno z perspektywy krajowej jak i transgranicznej. >>> więcej

Informacja z dnia 07 marca 2023


Lubuskie Wawrzyny 2022

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Collegium Polonicum w Słubicach jest partnerem w konkursie Lubuski Wawrzyn Naukowy 2022 organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielopolskim. >>> więcej

Informacja z dnia 28 lutego 2023


Wizyta w Gorzowie

W Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie pracowników i kierownictwa Biblioteki z gośćmi ze Słubic – dr Agnieszką Brockmann, kierownik Biblioteki Collegium Polonicum oraz Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach i Piotrem Dziurda, pracownikiem Archiwum.  >>> więcej

Informacja z dnia 24 lutego 2023


Profesor Bernard P. Perlmutter z Uniwersytetu Miami gościem Collegium Polonicum

W semestrze letnim 2023 r. Collegium Polonicum ma przyjemność gościć profesora Bernarda Perlmuttera z Wydziału Prawa Uniwersytetu Miami. Profesor Perlmutter prowadzi w Collegium Polonicum badania z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego w ramach wspólnego projektu z profesorem Arkadiuszem Wudarskim, kierownikiem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa. >>> więcej

Informacja z dnia 19 stycznia 2023


Professor Bernard P. Perlmutter von der Universität von Miami Gast des Collegium Polonicum

Das Collegium Polonicum freut sich, im Sommersemester 2023 Professor Bernard Perlmutter von der juristischen Fakultät der Universität von Miami zu Gast zu haben. Professor Perlmutter forscht bei uns im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit Professor Arkadiusz Wudarski, Leiter des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, zum internationalen Familienrecht. >>> więcej

Informacja z dnia 19 stycznia 2023


Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

z wielką przyjemnoscią informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta w edycji 2021 r. Mamy zaszczyt poinformować, że zgtoszony przez pana profesora Arkadiusza Wudarskiego kandydat prof. dr. iur. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji znalazt się w gronie laureatów konkursu. Obaj profesorowie będą prowadzić współne badania naukowe dotyczące tematyki: The Private International Law Dimension of Corporate Social Responsibilit >>> więcej

Informacja z dnia 11 stycznia 2023


Alexander von Humboldt-Ehrenforschungsstipendium

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass die Stiftung für die polnische Wissenschaft (FNP) den Wettbewerb für das polnische Alexander-von-Humboldt-Ehrenstipendienprogramm für das Jahr 2021 entschieden hat. Es ist uns eine Ehre, bekannt zu geben, dass der von Prof. Arkadiusz Wudarski vorgeschlagene Kandidat, Prof. Dr. iur. Michael Stürner von der Universität Konstanz mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Die beiden Professoren werden gemeinsam zu folgendem Thema forschen: Die internationale Privatrechtsdimension der sozialen Verantwortung der Unternehmen. Neben ihnen wurden drei weitere Forschungsstipendien vergeben. >>> więcej

Informacja z dnia 11 stycznia 2023


Wykład gościnny doktora Pawła Sikory w Collegium Polonicum

Na zaproszenie profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 8 grudnia 2022 roku wykład w Collegium Polonicum wygłosił Pan doktor Sikora z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat jego wystąpienia dotyczył odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne w Polsce i w Niemczech. >>> więcej

Informacja z dnia 08 grudnia 2022


Gastvortrag von Dr. Pawel Sikora am Collegium Polonicum

Auf Einladung von Professor Arkadiusz Wudarski, des Leiters des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, hielt Dr. Sikora von der Universität Zielona Góra am 8. Dezember 2022 einen Vortrag im Collegium Polonicum. Das Thema seiner Rede war die Haftung für Verkehrsunfälle in Polen und Deutschland. >>> więcej

Informacja z dnia 08 grudnia 2022


Besuch des Landgerichts Frankfurt (Oder)

Auf Initiative von Professor Arkadiusz Wudarski, des Leiters des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, fand am 7. Dezember 2022 eine Exkursion für polnisch-deutsche Jurastudenten zum Landgericht Frankfurt (Oder) statt. Ziel der Exkursion war die Erforschung der Funktionsweise deutscher Gerichte. >>> więcej

Informacja z dnia 07 grudnia 2022


Zwiedzanie sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

Z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 7 grudnia 2022 roku odbył się wyjazd studentów prawa polsko-niemieckiego do sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą, który dotyczył problematyki funkcjonowania niemieckich sądów. >>> więcej

Informacja z dnia 07 grudnia 2022


#polskadozobaczenia – sprawozdanie z warsztatów

6 grudnia, z inicjatywy Koła Studentów kierunku studia o Polsce przy Collegium Polonicum w Słubicach, odbyły się warsztaty z udziałem specjalnych gości z Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. >>> więcej

Informacja z dnia 06 grudnia 2022


Uroczystość pożegnania dra Krzysztofa Wojciechowskiego

1 grudnia w Collegium Polonicum odbyła się uroczystość, podczas której oficjalnie ze stanowiskiem dyrektora administracyjnego żegnał się dr Krzysztof Wojciechowski, który odszedł na emeryturę po 30 latach pracy w CP. >>> więcej

Informacja z dnia 01 grudnia 2022


Profesor Tatjana Josipovic z wykładem o cyfryzacji rynku konsumenckiego w Unii Europejskiej

17 listopada 2022 roku do Collegium Polonicum w Słubicach przyjechała profesor Josipovic z Chorwacji, która na zaproszenie Katedry ,,Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystki Prawa” pod kierownictwem profesora Wudarskiego wygłosiła wykład gościnny. Profesor Tatjana Josipovic jest profesorem prawa cywilnego na uniwersytecie w Zagrzebiu, Chorwacji. >>> więcej

Informacja z dnia 30 listopada 2022


  [ 1 ]   >>   >|