Banner Collegium Polonicum

XII Dyktando Słubickie

Wszystkich miłośników polszczyzny, którzy zechcą zmierzyć się z polską ortografią i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu zasad interpunkcji polskiej, zapraszamy na kolejną edycję Dyktanda Słubickiego, które odbędzie się 18 maja 2023 o godz. 10:00 w małej auli Collegium Polonicum.

Organizatorami dyktanda są Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Polonicum oraz Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach. Warunkiem uczestnictwa w XII Dyktandzie Słubickim jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do organizatora (drogą e-mailową) w terminie do 17 maja 2023 roku. Zakwalifikowanych do udziału w dyktandzie zostanie maksymalnie 50 osób.

Na pierwszych trzech najlepszych uczestników w kategoriach Młodzież i Seniorzy czekają nagrody. Serdecznie zapraszamy! Kontakt: Jan Zgrzywa (zgrzywa@amu.edu.pl, tel. 698 613 301).

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE