Banner Collegium Polonicum

Nauka zdalna w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Nauka zdalna w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym - podczas zawieszenia zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

logoUKLO-600 ©ULO
Od 11 marca br. uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach realizują swoje lekcje zdalnie, czyli na odległość, przy użyciu dostępnych w domach urządzeń do komunikacji (komputer, laptop, tablet itp.). Kontakt z uczniami odbywa się w czasie rzeczywistym, tzn. wg dotychczasowego planu lekcji, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Microsoft Office Teams. Oprócz bezpośredniego kontaktu platforma daje możliwość umieszczania na niej różnych materiałów dydaktycznych – od prostych dokumentów tekstowych, przez prezentacje Power Point, aż do filmów. Materiały te można oczywiście wykorzystywać również podczas lekcji. Możliwe jest również przeprowadzanie sprawdzianów i testów, nawet z wyznaczeniem limitów czasowych. Pliki te są udostępniane i edytowane razem z innymi w czasie rzeczywistym.

W dzienniku elektronicznym Librus nauczyciele tak jak dotychczas rejestrują frekwencję uczniów oraz wpisują oceny z postępów uczniów w nauce.

„Po czterech tygodniach nauki na odległość można powiedzieć, że ten sposób kontaktu się sprawdza w sytuacji, kiedy bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami nie wchodzi w grę. Bezsprzeczną zaletą prowadzenia lekcji na żywo jest utrzymywanie relacji między uczącymi a nauczanymi, co przekłada się pozytywnie na jakość nauczania. Wymaga to jednak od nauczycieli większego nakładu pracy w przygotowanie zajęć, a od uczniów większej koncentracji i odpowiedzialności. Zdarza się bowiem, że dla poprawienia płynności połączenia rezygnujemy czasem z transmisji wideo i wtedy nie mamy z naszymi podopiecznymi kontaktu wzrokowego. Od ucznia więc zależy, czy skupi się na lekcji, czy w tym czasie będzie zajmował się czymś innym. Na poziomie liceum to dobra lekcja samodyscypliny. Myślę, że dla niektórych trudna to lekcja”. - przedstawia dr Jan Zgrzywa, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego.

Dr Zgrzywa dodaje: „Zdalne nauczanie daje nam, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, okazję do nowych doświadczeń i, co z tym się wiąże, do wzajemnego uczenia się. Wspomniałem już o tym, że wyłączamy czasem wizję po to, aby połączenie było płynne. Odkryliśmy również, że podczas kiedy jedna osoba mówi, inni uczestnicy spotkania powinni mieć wyłączone mikrofony – zapobiega to zakłóceniom. Sprawy, o których mówię, mogą wydawać się banalne, lecz dla nas są one ważne, bo wpływają na jakość naszej pracy. Poza tym wspólne rozwiązywanie problemów buduje więź między nami, nauczycielami, a uczniami. A o to przecież chodzi w szkole”.

www.liceum.amu.edu.pl