Banner Collegium Polonicum

Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy

Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy

Zapraszamy na rozmowę z dr Antoniną Balfanz, koordynatorką kierunku germanistyka międzykulturowa (I stopnia) prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV) >>> więcej

Informacja z dnia 17 kwietnia 2020