Banner Collegium Polonicum

Zainaugurowano nowy rok akademicki 2019/2020

17 października 2019 roku po raz XXII uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 2019/2020 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Uroczystość poprowadził prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas wraz wiceprezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr. Jürgenem Neyerem. Rektor prof. Tadeusz Wallas w swoim przemówieniu przedstawił najważniejsze wydarzenia i rocznice ubiegłego roku akademickiego. Miniony rok to jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń akademickich i kulturalnych. „Na przyszły rok akademicki planowane jest poszerzenie oferty dydaktycznej w Collegium Polonicum, trwają prace na trzema kierunkami studiów: Polish Studies, logistyką i Master of Digital Na Entrepreneurship” – przedstawił Rektor Wallas.

Na koniec swojego przemówienia Rektor zwrócił się do studentów życząc im zdobycia wszechstronnej wiedzy, osiągnięcia sukcesu zawodowego i w pełni wykorzystania lat studiów.

IMG-20191017-WA0000 ©Adam Czerneńko

„Dwa uniwersytety są jak rodzeństwo, nierozłączne” – w swoim przemówieniu podkreślił współpracę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Viadriny prezydent Viadriny prof. Jürgen Neyer i dodał, że Collegium Polonicum pełni nie tylko rolę placówki naukowej, ale jest również symbolem Europy.

W dalszej części inauguracji Rektor wraz Prezydentem Viadriny przyjęli ślubowanie od studentek i studentów rozpoczynających naukę w Collegium Polonicum w Słubicach.

Wykład inauguracyjny „Etyka, zgodność i uczciwość w organizacjach – o konieczności badań interdyscyplinarnych w dobie cyfryzacji i globalizacji” wygłosił prof. dr Bartosz Makowicz, kierownik katedry Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych medali 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w podziękowaniu za pracę i działanie na rzecz uczelni. Uhonorowano 7 przedstawicieli z grona pracowników Collegium Polonicum oraz zaprzyjaźnionych placówek, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju Collegium Polonicum. Podczas uroczystości medale odebrali:

Grażyna Twardak – wieloletnia kierowniczka biblioteki Collegium Polonicum i jej pomysłodawczyni
dr Andreas Billert – specjalista od rewitalizacji i twórca kierunku gospodarka przestrzenna
dr Jan Zgrzywa – dyrektor i współtwórca Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
Janina Szewczyk – wieloletnia pracowniczka Collegium Polonicum, od samego początku istnienia placówki wspierająca dyrekcję
Halina Wołowicz- kierowniczka stołówki w Collegium Polonicum
Wyróżniono również panią Teresę Lipkę, wieloletnia kierowniczkę domów studenckich w Słubicach oraz panią Agnieszkę Brończyk, zastępcę dyrektora Collegium Polonicum, które niestety nie mogły wziąć udziału w uroczystości.

Uroczystość uświetnił występ chóru akademickiego.

IMG-20191017-WA0007 ©Adam Czerneńko