Banner Collegium Polonicum

Karolina Dreszer- Smalec Prezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w Warszawie

Karolina-Dreszer-Smalec-190-1 ©Karolina Dreszer

Karolina Dreszer-Smalec, decyzją Walnego Zgromadzenia członków w dniu 2 grudnia 2020 roku, została wybrana na funkcję Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w Warszawie. Karolina Dreszer-Smalec jest członkiem zarządu federacji od 2013 roku i reprezentuje w niej Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic, gdzie pełni obecnie funkcję członkini zarządu, a przez kilka lat jej dyrektorki.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 roku jako odpowiedź na potrzebę powołania krajowej reprezentacji sektora społecznego. Jest to największa i najstarsza ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych w Polsce.

Misją OFOP jest budowanie silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa obywatelskiego. Celem Federacji jest dbanie o dobre otoczenie społeczno-prawne dla działalności III sektora. Obecnie OFOP zrzesza ponad 130 organizacji z całej Polski. Wśród nich są federacje i inne duże organizacje – pośrednio należy do OFOP ponad 400 organizacji pozarządowych.

O Karolinie Dreszer-Smalec:

W latach 2015-2020 pełniła w imieniu OFOP funkcję członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego w Brukseli, będąc przedstawicielką najwyższego ciała decyzyjnego – Biura Komitetu oraz koordynowała pracę grupy Praw Podstawowych i Praworządności.

Od 2018 roku sprawuje również funkcję wiceprzewodniczącej European Civic Forum w Paryżu, europejskiej sieci zrzeszającej ponad 100 organizacji pozarządowych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za koordynacje pracy grupy federacji krajowych.

Karolina Dreszer-Smalec to również absolwentka Collegium Polonicum, wspólnej placówki naukowo- badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła również studia doktoranckie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prywatnie mama dwóch córek: Nataszy i Poli.