Banner Collegium Polonicum

Karolina Dreszer- Smalec Prezeską OFOP w Warszawie

Karolina Dreszer- Smalec Prezeską OFOP w Warszawie

Karolina Dreszer-Smalec, decyzją Walnego Zgromadzenia członków w dniu 2 grudnia 2020 roku, została wybrana na funkcję Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w Warszawie. Karolina Dreszer-Smalec jest członkiem zarządu federacji od 2013 roku i reprezentuje w niej Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic, gdzie pełni obecnie funkcję członkini zarządu, a przez kilka lat jej dyrektorki. >>> więcej

Informacja z dnia 03 grudnia 2020