Banner Collegium Polonicum

Spotkanie z cyklu „Z perspektywy absolwenta” z Dr. Guttzeit, sędzią w sądzie Amtsgericht Berlin Pankow/Weißensee.

W poniedziałek, 19 kwietnia br. studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu online z absolwentką tego kierunku, Dr. Joanną Guttzeit, sędzią w sądzie Amtsgericht Berlin Pankow/Weißensee.

Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Z perspektywy absolwenta”. Spotkania mają przybliżyć oraz pokazać studentom i studentkom różne ścieżki zawodowe absolwentów i absolwentek wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych. W spotkaniu na zaproszenie kierownika polsko-niemieckich studiów prawniczych, dr. Igora B. Nestoruka (Wydział Prawa i Administracji UAM) wzięło udział prawie 70 studentów i studentek wspólnych studiów prawniczych oraz również ich koledzy i koleżanki (m.in. z Londynu i Brystolu). W spotkaniu uczestniczyli także tegoroczni maturzyści, którzy dzięki temu mieli okazję poznać ofertę wspólnych studiów prawniczych.

photo1-600 ©Katarzyna Szmythaber

 Dr. Guttzeit jest absolwentką wspólnych studiów prawniczych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła również studia doktoranckie uzyskując stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Karla Ruprechta w Heidelbergu w Niemczech. Ukończywszy niemiecką aplikację prawniczą współpracowała z najbardziej renomowanymi kancelariami w Kolonii, Brukseli i Londynie. Obecnie pracuje w Sądzie Rodzinnym w Berlinie, w tym uczestniczy w europejskiej współpracy sądowej jako sędzia łącznikowa w Europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. W latach 2015-2017 została oddelegowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

Dr. Guttzeit wskazała studentom na dostępne możliwości rozwoju, nie tylko w zakresie wolnych zawodów prawniczych w kraju, lecz na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, czy w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Zwróciła również uwagę na konieczność znajomości prawniczego języka angielskiego (legal English) oraz konieczność poszerzania swojej wiedzy praktycznej (np. poprzez dobór różnych przedmiotów oferowanych w ramach studiów prawniczych, w tym w ramach programu Erasmus).

Warto dodać, że absolwenci wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych mają możliwość podejścia do niemieckich prawniczych egzaminów państwowych, jak i zdobycia polskiego tytułu magistra prawa. Dr. Guttzeit podkreśliła, że warto odbywać praktyki w instytucjach unijnych, a także w kancelariach prawnych, np. w ramach obozów letnich. Uczestnicy spotkania otrzymali cenne wskazówki dotyczące możliwości zarówno wielu aspektów kształcenia pod kątem budowania podstaw dla kariery zawodowej, w tym dotyczące finansowania studiów, pisania doktoratu. Dr. Guttzeit zachęcała również do obycia praktyki w jej miejscu pracy – w sądzie rodzinnym w Berlinie Pankow/Weißensee.